Valminud on erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis.

Sotsiaalkindlustusamet teatab, et valmis on saanud erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis. Vastavalt SHS §3 (2) jõustusid 01.01.2018 sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted. Kvaliteedipõhimõtete üheseks mõistmiseks sisustas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond põhimõtted kriteeriumidega. Nii valmis sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis, mis laieneb kõikidele sotsiaalteenustele.

Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhises on eristumine sisse toodud kontrollmehhanismide kaudu,  st tuuakse välja milliste tegevuste läbi teenuseosutaja saab olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid. Kontrollmehhanismid on aluseks nii teenuseosutaja enesekontrolliks kui järelevalve läbiviimiseks.

Juhiste loomisel arvestati, et need oleksid kõikidele osapooltele üheselt mõistetavad, kergemini käsitletavad ning piisavalt paindlikud.

Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/valminud-erihoolekandeteenuse-kvaliteedijuhis

Sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleht:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalteenuste-kvaliteedijuhis-aitab-kaasa-paremate-teenuste-arendamisele