Eesti Hooldajate Liidu aastakonverents 18. mail

18.mail 2018.a toimub Sokos Viru hotelli konverentsikeskuses Eesti Hooldajate Liidu aastakonverents.

Päevakava:

11.00 Avamine, sissejuhatus
11.10 Pikaajalise hoolduse süsteemi väljaarendamisest – Häli Tarum, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja
11.40 Erihoolekande arengud (mahud, rahastamise perspektiivid, reorganiseerimise mõju, autistide teenused) – Helen Tähtvere, SKA erihoolekande valdkonnajuht
12.15 Arutelu autistidele vajaliku abi ja teenuste teemal.
Selle teema põhjalikuma käsitlemise palve on esitanud erinevas vanuses autistide pered, kes on koondumas. Aruteluga liituvad Haridusministeeriumi ja omavalitsuste liidu esindajad.
13.00 Puuetega lapsed Eestis: müüdid ja tegelikkus – Liis Niinemets, sügava liitpuudega lapse vanem
13.30 Lõunapaus
14.00 Rehabilitatsiooniteenuse olevik ja tulevik – Liina Olgo, SKA rehabilitatsiooni valdkonna juhtivspetsialist
14.30 Abivahendisüsteem ja kodukohandused – Berit Rohtjärv, SKA abivahendite valdkonnajuht
15.00 Erivajadustega inimeste hoolekandepoliitikate kaasajastamine – Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi (laste) hoolekandepoliitika juht
15.30 Arutelu, küsimused eelnevate ettekannete tekitatud mõtete ja kõigi muude saalist tulevate küsimuste osas. Osalevad Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, KOV-ide esindajad.
16.30 Lõpetamine

Rohkem infot ja registreerimine http://ehol.ee/