Riik toetab innovatsiooni sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 25. mai 2018

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega riik toetab sotsiaalvaldkonna uudseid lahendusi, mis parandaksid abivajajate ja nende lähedaste toimetulekut. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Sotsiaalkaitseminister rõhutas, et innovaatiliste lahenduste all ei peeta silmas ainult IT lahendusi, vaid selleks võib olla ka näiteks mõni nutikalt korraldatud teenus. „Sotsiaalvaldkonnas on mitmeid häid ideid ja algatusi, mis on välja kasvanud erinevatest ideekonkursidest, kuid vajavad välja arendamiseks rahalist tuge,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Samuti võib olla teistes riikides juba toimivaid lahendusi, mida ka Eestis kasutusele võtta – riik saab toetada nende kohandamist siinsetele tingimustele ja nõuetele vastavaks. Mõnikord peitub võti lihtsuses – ei ole välistatud, et mõnele suurena tunduvale probleemile on väga lihtne lahendus.“

Toetust antakse väike- ja/või põhitoetusena. Väiketoetus on suunatud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele. Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad näiteks teenuse või toote välja töötamine ja testimine, aga ka näiteks äriplaani koostamine. Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Põhitoetus on aga suunatud teenuse või toote arendamisele ja kasutusele võtmisele sotsiaalvaldkonnas.

„Ootame väga taotlejaid, kes arendavad tooteid või teenuseid, mis on suunatud inimeste hoolduskoormuse vähendamisele ning tööturule sisenemisele või tööturul jätkamise toetamisele,“ ütles minister Iva. „Samuti ka erivajadustega inimeste toimetuleku toetamisele tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisele.“

Väiketoetuste jaoks on ette nähtud miljon eurot ning põhitoetuste jaoks neli miljonit eurot. Väiketoetusi saab hakata taotlema alates 12. juunist ning põhitoetust selle aasta sügisest.

Määrusega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/125052018026

Teate edastas:

Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium