Riik suunab erihoolekandeteenustesse 1,2 miljonit eurot

Sotsiaalministeerium – Pressiteade 20. juuni 2018

Riik suunab erihoolekandeteenustesse 1,2 miljonit eurot

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega suunatakse täiendavalt 1,2 miljonit eurot erihoolekandeteenustesse. Eesmärk on tõsta sellega teenuseosutajate võimekust pakkuda abivajajatele kvaliteetset ning jätkusuutlikku teenust.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on ootus, et teenuseosutajad kasutaksid täiendavaid vahendeid just töötasude suurendamiseks. „Meie partnerid ja ka teenuseosutajad ise on märkinud, et praeguste töötasude juures on keeruline leida – ja ka hoida – kvalifitseeritud töötajaid,“ ütles minister Iva. „Sotsiaalkindlustusameti sisemiste ümberkorralduste kaudu saame juba sel aastal suunata praeguste teenuste rahastamiseks täiendavalt 1,2 miljonit eurot. Nende vahenditega anname tööandjatele võimaluse maksta tublidele inimestele paremat töötasu. 2019. aasta riigieelarve läbirääkimistele läksime kindla sooviga uute kohtade loomise kõrval parandada ka erihoolekandes tööjõu olukorda ning saime kindlustunde, et teenuse baasrahastus kasvab ka järgnevatel aastatel.“

Erihoolekandeteenused on mõeldud psüühikahäirega inimestele, kes vajavad oma igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet. Määrusega tõstetakse kõikide erihoolekandeteenuste rahastust vähemalt 8%. Erihoolekandes töötas 2017. aasta andmetel 1563 inimest, sh 1442 tegevusjuhendajat, kes tegelesid vahetult abivajajaga.

Teate edastas:

Oskar Lepik
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalministeerium
+372 626 9321 / + 372 5333 7341
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium