Sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina alustab tööd Sten Andreas Ehrlich

Sotsiaalministeerium, PRESSITEADE 2.07.2018

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina alustab tööd Sten Andreas Ehrlich

Esmaspäevast, 2. juulist on sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina ametis Sten Andreas Ehrlich, kes juhtis 2017. aasta augustist tööhõive osakonda ja on alates tänavu aprillist täitnud ka asekantsleri ülesandeid.

Sten Andreas Ehrlichi sõnul nõuab Eesti rahvastikuprognoos riigilt ka tööpoliitikas otsustavaid samme. „Isegi kõige optimistlikumate prognooside kohaselt väheneb tööealine elanikkond lähima 15 aasta jooksul pea kümnendiku võrra. See paneb surve alla kogu ühiskonna, alates sotsiaalsüsteemist kuni ettevõtjateni. Ülalpidajate ja ülalpeetavate tänase suhtarvu säilitamiseks peame veelgi suurendama tööhõive määra, unustamata samas ka siinsete töökohtade kvaliteeti ja inimeste oskuste arendamist,“ ütles Ehrlich. „Seetõttu on lähiaastail olulisemad väljakutsed soodustada osaajaga ja kodust töötamist, kaitsta tõhusamalt töötajate tervist, muuta paindlikumaks töötushüvitiste süsteem ja kaasajastada tööturuteenuste pakkumist. Vaid nii saame tuua paljud inimesed tagasi tööturule ning aidata igaühel jõuda tema oskustele vastavatele ning võimalikult kõrge lisandväärtusega töökohale.“

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut rõhutas, et Eestil tuleb riigina olla valmis suurteks tööturumuutusteks juba lähitulevikus. „Digimajanduse areng muudab suuresti seda, millised töökohad meil on ja milliseid oskusi läheb töötajail vaja, inimesed on ka üha enam iseendale tööandjad, kasutatakse võimalust erinevates riikides töötada. Peame riigina pingutama, et muutustega kaasas käia nii, et keegi ei jääks kõrvale ning tööturul saaksid osaleda ka need, kelle töötamine on siiani olnud takistatud,“ rääkis minister Sikkut. „Hindan kõrgelt Sten Andreas Ehrlichi senist tööd tööhõive osakonna juhina ning usun, et tema juriidiline ja majandusalane haridus on väga sobilik kombinatsioon valdkonna juhtimiseks tööala asekantslerina. Arvestades eesseisvaid muutusi tööturul ei saa alahinnata ka tema nooruslikku energiat.“

Sten Andreas Ehrlich töötas aastatel 2015-2017 nõunikuna õiguskantsleri kantseleis, kus tegeles eelarve-, majandushaldus- ja taristuõiguse ning teiste ettevõtluskeskkonna osakonna pädevusse kuuluvate küsimustega. Ta on varem töötanud advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene ning olnud praktikal Euroopa Komisjonis volinik Andrus Ansipi juures. Alates 2017. aastast on Sten Andreas Ehrlich ka Eesti Väitlusseltsi nõukogu esimees.

Sten Andreas Ehrlichil on magistrikraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning lõpetamisel magistriõpe Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Teate edastas

Ivan Lavrentjev
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
+372 5387 7840
press@sm.ee / ivan.lavrentjev@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium