Tasuta kursused täiskasvanutele

Üle Eesti kutseõppeasutustes on võimalik end täiendada 20 eri valdkonnas, kokku pakutakse 836 tasuta kursust keeleõppest maalritöödeni – valik on väga lai.

Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ raames.

Täpsemalt on võimalik pakutavate kursustega tutvuda: https://www.hm.ee/et/tasuta-kursused

Kursuste nimekiri: https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_1_2019.pdf