Omavalitsustel avaneb peagi võimalus arendada kodus elamist toetavaid teenuseid

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamisel ja pakkumisel. Eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust, soodustada töötamist ja parandada inimeste iseseisvat toimetulekut. Taotlusvooruks on ette nähtud seitse miljonit eurot. Plaanide kohaselt kuulutab Sihtasutus Innove taotlusvooru aprilli lõpus välja.

„Iga inimene soovib elada võimalikult väärikalt ja iseseisvalt oma kodus. Seetõttu on oluline arendada just neid kohaliku omavalitsuse teenuseid, mis seda ka toetaksid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Kvaliteetsemate teenuste läbi paranevad erivajadusega inimeste võimalused igapäevaeluga toime tulla nii koduses keskkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt, sealhulgas tööturul. Samuti vähendab see oluliselt lähedaste hoolduskoormust ja annab ka neile paremad võimalused eneseteostuseks.“

Toetust saab taotleda näiteks eakatele mõeldud päevahoiu- või intervallhooldusteenuse, koduteenuse, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse arendamiseks. Taotlusvoorus on võimalik saada toetust ka omastehooldajaid toetavate teenuste ja integreeritud hoolekandeteenuste arendamiseks. „Omastehooldajatele mõeldud tugiteenuste eesmärk on aidata kaasa hoolduskoormusega inimeste elukvaliteedi paranemisele ning toetada inimeste töö ja pereelu ühitamist,“ ütles minister Iva. „Integreeritud hoolekandeteenuste puhul on võimalik, sõltuvalt olukorrast, ühendada erinevad teenused ja tegevused. Näiteks siduda omavahel koduteenus ja tugiisikuteenus.“

Koduteenusega abistatakse inimest tema koduses keskkonnas, aidatakse toidukaupu koju tuua, koristada või küttepuid tuppa tuua. Samal ajal võib inimene vajada lisaks veel tugiisikuteenust, millega toetatakse inimest väljaspool kodu.

Seekord on avatud taotlusvoorus lisaks omavalitsustele võimalik taotlus esitada ka erasektoril. Viimasele siiski kehtib nõue kaasata projekti ka kohalik omavalitsus.

Lisainfo:

Määrus Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/102042019003

Täiendav info taotlusvooru kohta avaldatakse Innove kodulehel: https://www.innove.ee/eurotoetused/