Skip to main content

EPIKoja olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal 27. June 2019

2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud ja inglise keelde tõlgitud versiooni esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele 13.02 ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine 09.04. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga ning eelkaitsmist koostas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile (List of Issues), millele riik koostab kirjaliku vastuse enne 2020. kevadesse kavandatud riigi raporti kaitsmist komitees. Soovitused on avaldatud ÜRO kodulehel Oluline saavutus EPIKoja huvikaitsetegevuse jaoks on, et mitmed meie variraportis ja eelkaitsmisel käsitletud küsimused on riigile sõnastatud soovitustes kajastamist leidnud.

Seoses ÜRO PIK-ga on 2019. aastal tõhustunud EPIKoja koostöö Õiguskantsleri kantseleiga. Kantselei esindaja Juta Saarevet osales variraporti eelkaitsmisel Genfis kohapeal. Lisaks käsitlesime koostöös DigiDoc4 ja ühistranspordi ligipääsetavuse küsimusi ja planeerisime 2019. II poolaastal kantselei korraldusel toimuvat ÜRO PIK teemalist rahvusvahelist näitust.

Loe edasi: https://www.epikoda.ee/epikoja-olulisemad-saavutused-ja-tegevused-2019-i-poolaastal/