Kui puudevaenulikkusest saab kuritegu.

Kas Eestis on levinud vaenuteod puuetega inimeste vastu? Millised on tüüp­olukorrad, kus puudevaenulikkusest saab kuritegu? Loe Mari-Liis Sepper’i poolt ajalehele Sirp kirjutatud artiklit siit.