Skip to main content

Ministeerium ootab kandidaate võrdõigusvoliniku ametikohale

Sotsiaalministeerium. Pressiteade 5. mai 2020

Ministeerium ootab kandidaate võrdõigusvoliniku ametikohale

Sotsiaalministeerium kuulutas välja konkursi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kohale. Taotlusi oodatakse 28. maini 2020.

Kandidaate hakkab hindama konkursikomisjon, kuhu kuuluvad sotsiaalministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, riigikantselei ja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esindajad. Volinik nimetatakse ametisse viieks aastaks.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu asjatundja. Volinik jälgib muu hulgas soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Tema amet on loodud, et aidata inimestel kaitsta oma õigusi ja hoida ära mis tahes diskrimineerimist. Samuti seisab volinik selle eest, et ühiskonnas väärtustataks mitmekesisust, võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdsust. Vajadusel nõustab volinik valitsust ja valitsusasutusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ja teeb neile ettepanekuid õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

Praegu ametis oleva voliniku Liisa-Ly Pakosta ametiaeg lõpeb selle aasta sügisel.

 

Lisainfo: https://talendipank.ee/toopakkumine/xBtEKV-107

 

Teate edastas:

Anna Tisler

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

+372 56204529

anna.tisler@sm.ee / press@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium