Skip to main content

Rahandusministeerium peatas võrdsusprojektide rahastuse hasartmängumaksust

Rahandusministeerium peatas riigi tugiteenuste keskuse (RTK) kaudu võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise valdkonda kuuluvate projektide rahastamise hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt.

Rahandusministeerium on seisukohal, et RTK kui toetusi rakendav riigiasutus ei saa teha hasartmängumaksust laekuvate vahendite arvelt tehtavaid väljamakseid projektidele, mis ei vasta hasartmaksumängu seaduses nimetatud valdkondadele.

Sellest tulenevalt tuleb RTK-l peatada toetuste väljamaksed Eesti Naisteühenduse Ümarlaua projekile – “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole”; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projektile “ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” ja Eesti Inimõiguste Keskuse projektile “Võrdsed võimalused sidusas ühiskonnas”, kirjutas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem rahandusministri ülesannetes sotsiaalministeeriumile.

Loe lähemalt: https://www.err.ee/1112236/rahandusministeerium-peatas-vordsusprojektide-rahastuse-hasartmangumaksust