Skip to main content

2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

* Puudega laste tugiteenuste ESF toetus liigub kohalikesse
omavalitsustesse
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/puudega-laste-tugiteenuseid-saab-uuest-aastast-kohalikust-omavalitsusest

* Asendushoolduse pered saavad peretoetaja
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/asendushoolduse-tugiteenustest-2021-aastal

* Lihtsustub esmasesse psühhoosi haigestunute sotsiaalse
rehabilitatsiooni saamine
https://www.sm.ee/et/uudised/uuest-aastast-lihtsustub-esmasesse-psuhhoosi-haigestunud-inimeste-jaoks-sotsiaalse

* Kuulmispuudega lapsed ja pensionärid saavad kaugtõlketeenust
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kaugtolketeenust-saavad-uuest-aastast-kasutada-ka-kuulmispuudega-lapsed-ja-eakad

* Riik hakkab rahastama ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid
2021. aastast hakkab Haigekassa toetama mitmeid uusi teenuseid ja
ravimeid, nagu vähi sõeluuringuid ravikindlustamata inimestele,
käivitatakse vastsündinute galaktoseemia sõeluuring ning laiendatakse
hooldekodudes õendusabi pakkumise võimalusi.

* Uued haigekassa poolt rahastatud ravimid ja meditsiiniseadmed
https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-rahastatavate-ravimite-nimekiri-laieneb

https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-huvitab-jargmisel-aastal-meditsiiniseadmeid-11-miljoni-euro-vorra-enam

* Alustab abivahendite pilootprojekt
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale#Kutsume%20tööealisi%20inimesi%20osalema%20abivahendite%20pilootprojektis!

Kes saavad piloodis osaleda?
Tööealised inimesed:
kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust
kellel on alles pooleli puude ja/või töövõime hindamise protsess
kellel spetsialist või arst on tuvastanud abivahendi vajaduse
(abivahendi tõend)

Milliseid abivahendeid soetada saab?
Abivahendite võimaldamise aluseks pilootprojektis on kehtiv abivahendite
loetelu (307.46 KB, PDF). Soetada saab kõiki loetelus olevaid
abivahendeid, loetelus sätestatud tingimustel ja abivahendi tõendi
olemasolul. Näiteks on loetelus 04.33.03.01 ISO koodiga istmepadjad
lamatiste vältimiseks tõendi väljastajaks kas perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde või
ämmaemand ning antud toote piirhinnaks 400 eurot, millest riik hüvitab
90%.

Samuti on pilootprojektis osaleda soovivatel inimesel võimalik taotleda
abivahendit erimenetluse kaudu.

Juhul kui Sinu abivahendi vajadus on pikaajaline ja kasutad abivahendi
üüriteenust pilootprojektis olles, on mõistlik siiski taotleda ka puudet
ja/või töövõime langust, et saaksid pilootprojekti lõppedes abivahendit
riigi osalusega edasi kasutada.

Kuidas projektis osaleda?
Osalemiseks on vajalik abivahendi tõendi olemasolu ja vanuse sihtgruppi
kuulumine. Projektis osalemise soovist anna teada tõendi väljastajale ja
ettevõttele kuhu abivahendit soetama lähed. Tõendi saab vastavalt
abivahendite loetelule (307.46 KB, PDF) väljastada kas perearst,
eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist.
Infot abivahendite kohta saab abivahendeid müüvast ettevõtetest,
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või abivahendi tõendi väljastanud
arstilt ja/või spetsialistilt.

Abivahendeid müüvasse ettevõttesse minnes võta kaasa oma isikut tõendav
dokument ja arsti või spetsialisti väljastatud abivahendi tõend. Kõik
piloodis osalevate ettevõtete kontaktid leiab alates 2021. aasta
jaanuarist sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kus need jooksvalt ka
täienevad.

Pilootprojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise
skeemi loomine ja juurutamine” raames.

* Tasuta gripivaktsineerimine kõigile vanemaealistele
https://www.sm.ee/et/uudised/tulevast-sugisest-voimaldatakse-tasuta-gripivaktsineerimist-koigile-vanemaealistele