Skip to main content

Variraporti järgmine etapp

EPIKoja eestvedamisel koostatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variaraport on jõudnud ÜRO süsteemis järgmisse etappi.

Lühidalt eelnenust:

  1. 2012. juunis ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni
  2. 2015. aasta novembris esitas Eesti riik ÜROle riigi raporti konventsiooni täitmisest. 
  3. 2018. aasta märtsis avaldas EPIKoda variraportipika eestikeelse versiooni 
  4. 2019. aasta veebruaris esitas EPIKoda ÜROle variraportiingliskeelse lühema versiooni ja soovitused lisaküsimusteks riigile. 
  5. 2019. aasta aprillis kohtus EPIKoja suur delegatsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteega videosilla vahendusel Tallinnast, tutvustas variraporti peamisi murekohti ja vastas komitee küsimustele. 
  6. 2019. aasta mais koostas ÜRO Eesti riigile lisaküsimused(List of Issues) riigi olukorrast
  7. 2019. aasta detsembris vastas riik ÜRO lisaküsimustele. 
  8. 2020. aasta veebruaris esitas EPIKoda täiendused variraportile ehk omapoolsed vastusedÜRO lisaküsimustele
  9. 2020. aasta märtsis toimuma pidanud riigi raporti kaitsmine ÜRO-s lükkus COVID-19 kriisi tõttu edasi 2021. aastasse.
  10. 2021. aasta veebruaris esitas EPIKoda veelkordsed täiendused variraportile.  

Ning nüüd seisab lõpuks ees Eesti riigi raporti kaitsmine komitees videokonverentsi vahendusel 12.03, 15.03 ja 17.03, kõigil päevadel kell 13:30-15:30. Riigi raporti kaitsmine on avalik, seda saavad kõik huvilised jälgida ÜRO veebilehelt.

EPIKoja esinduse koosseisu kuuluvad Jakob Rosin, Tiit Papp, Toomas Mihkelson, Anneli Habicht, Kristi Rekand, Meelis Joost.

Riigi esindust juhib kaitsmisel sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.