Skip to main content

Projekt, mille eesmärgiks on suurendada vanemaealiste liidu liikmete digipädevust, sai toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt

Projekti tulemusena valmivad EPNÜLi liikmetele individuaalsed koolituskavad, mis suurendavad nende digipädevust ja parandavad toimetulekut erinevates olukordades (bussiaegade vaatamine, digiregistratuuri kasutamine, digiallkirja panemine, isikliku abistaja tellimine jne).

Koroonaaeg on eriti hästi toonud esile vajaduse tõsta vanemaealiste võimekust küsida kogukonnast lisatuge läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Põlvkonnapõhise õppe kaudu suurendame vanemaealiste teadmisi ja oskusi uudsete digilahenduste kasutamiseks, seal hulgas oskust kasutada alternatiivseid viise nn isikliku elu teenuste saamiseks nagu näiteks toidukoti ja ravimite kojutoomine, abi igapäevategevustes ja majapidamistöödel, jalutamisel jne.

Põlvkonnapõhist õpet viivad läbi noored vabatahtlikud, näiteks Helpificu tugikeskkonnast. On öeldud, et igas inimeses, sh noores, on loomuomane oskus anda edasi oma teadmisi. Vabatahtlike kaasamisega suureneb panus tugevama ja turvalisema kogukonna ja targa ühiskonna kujunemisse. Projekti raames suureneb põlvkondadevaheline arusaamine ja austus. Projektist on oodatud osa võtma kõik EPNÜLi liikmesorganisatsioonid.

Projekti maksumus: 4000 eurot
Projektijuht: Kristina Amor
kristina.amor@helpific.com