Skip to main content

Alustab tasuta koolitussari “Õigusteadlik puudega naine”

Kutsume Sind osalema erivajadusega naistele mõeldud koolitussarjas ja kogemuskohvikus. Esimene kokkusaamine toimub 11. septembril kell 13:00 Viimsis asuvas tervisekeskuses Harmoonikum. Koolitussari koosneb kokku kümnest moodulist. Koolitus on osalejale tasuta ning hüvitame eelneva kokkuleppe alusel ka transpordikulutused koolitusel osalemiseks. Kõigile lõpetajatele garanteerime koolituste läbimist tõendava tunnistuse ja tänutäheks isikliku panuse eest ka üllatuse!
 
PÄEVAKAVA
13.00-13.15 Saabumine ja tervituskohv
13.15-13.30 Projekti tutvustus ja sissejuhatus puuetega naiste inimõigustesse
13.30-14.15 Loeng. I moodul. “Õigusteadlik puudega naine”
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-15.30 Puuetega naiste kogemustuba Yana Toomiga
15.30-16.00 Kohvipaus, täidame ühiselt enesearengu ankeedid (küsimustik)
16.00-16.45 Tegevus kehale ja meelele Ene Lillega
16.45-17.00 Tunnistused, tänusõnad, kojuminek
 
Päeva juhib ja modereerib Eesti Naisjuristide Liidu aupresident KEIU ROOSIMÄGI.
JANIKA TALTS on Eesti Naisjuristide Liidu president. Ta on juhtinud erinevaid projekte, seistes naiste õiguste eest. Janika on töötanud Harju Maakohtus vannutatud tõlgina.
YANA TOOM on Euroopa Parlamendi liige ning kuulub selle õiguskomisjoni, mis muuhulgas töötab ka naistevastase vägivalla poliitika edendamise suunal. Yana on variraportöörina kaasesitanud arvamuse, mis käsitleb puudega inimeste kaitset petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemusi. Viimases on näiteks rõhutatud, et puuetega inimesed, eelkõige puuetega naised, seisavad endiselt silmitsi mitmekordse ja läbipõimunud diskrimineerimisega, mis põhineb nende puudel ja sool, rassil, etnilisel päritolul, vanusel, usutunnistusel või veendumustel, seksuaalsel sättumusel, rändestaatusel või sotsiaal-majanduslikul taustal, juhtides tähelepanu dokumendiga „Võrdõiguslikkuse liit. Puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030“ võetud kohustustele ning paludes komisjonil võtta puuetega naiste olukorda arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades ja meetmetes, eelkõige seoses tulevaste soolise vägivalla vastaste algatustega.
ENE LILL on Harmoonikumi perenaine ning räägib meile inimese parimast võimalikust tervisest, sellest, missugune füüsiline tegevus läheb juba “trennina” kirja, milliseid endale sobivaid liikumisi valida ja kuidas mõjutab füüsiline treening vaimset heaolu.
 
NB! Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
NB! Koolitusel osalemiseks palume registreeruda telefonil 58 444 084 või alljärgneva lingi kaudu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeEB3JhV5BC0f…/viewform
 
NB! Koolitus on ligipääsetav! Anna meile teada, kui vajad viipekeeletõlki või muud abi.
NB! Kui Sul on küsimusi, ole julge ning helista telefonil 58 444 084 või saada e-kiri aadressile keiu.roosimagi@gmail.com
 
Koolitussari viiakse läbi Avatud Eesti Fondi projekti „Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!“ raames. Projekti koduleht: https://neurofibromatoos.ee/naine/
Eestis puuduvad riiklikud poliitikad, mis pööraksid eraldi tähelepanu puuetega naiste haavatavusele. Puuetega naised langevad suurema tõenäosusega igasuguse vägivalla (füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise, jälitamise) ohvriks kui puueteta naised. Tähelepanuta ei saa jätta puuetega naiste ärakasutamist seksuaalobjektina ning inimkaubandust. Puuetega naistele pole tagatud ligipääsetavus naistearstide vastuvõttudele ning naiste varjupaigad pole valdavas enamuses juurdepääsetavad liikumispuudega naistele. Puudega naist nähakse võrreldes puudeta naisega pigem vähemväärtuslikuna.
 
COVID-19 MEELESPEA:
* Me ei kontrolli COVID-19 vastu vaktsineeritust, kuid palume Sul käituda vastustundlikult ning jääda koju, kui tunned end tõbisena.
* Tagame Sulle kohapeal maskid ja desinfitseerivad vahendid. Palume neid kindlasti kasutada.
* Hoiame osalejate arvu piiratuna ning ruumipaigutuse hajutatuna.
Terviseameti COVID-19 juhendmaterjalid: https://www.terviseamet.ee/…/koroonaviiruse-haigus…
 
Järgmine koolitus “Puuetega naiste seksuaalsus ja võimalikud probleemid seksuaalelus”(moodul II) toimub 14. oktoobril Tartus.