Skip to main content

Ohutuse koolitus 30.03.2022 – uued rühmad

PPÜ ja NIRK kutsuvad koolitusele „Turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste tõstmine pimedatele ja vaegnägijatele“ kolmapäeval 30.03.2022, Tondi 8a II korrus. Koolitust viib läbi Külli Kärt. Registreeruda saab kahte

gruppi, orienteeruv algus kell 10:00 või 10:30 e-posti aadressil jannejerva@gmail.com <mailto:jannejerva@gmail.com>  või telefonil 5575310.

Viimane registreerumise päev on 28.03.2022. Koolituse pikkus on üks tund, mis koosneb praktilisest osast ja loengu poolest. Käsitletavad teemad hõlmavad turvalisust kodus ja ohutust liikumisel nagu:

Mööbli paigutus – selged ja sirged käigukoridorid Kõikidel asjadel on oma kindel koht Kemikaalid tähistada ja ühte kohta kokku korjata Pliidil tähistada vajalikud numbrid (väljalülitamine), nuppudega koduelektroonika

Abivahendid – kuuma vee valamiseks nivoo mõõtja, pika varraga pajakindad, munakell, ning Valge kepi valimine (kiire, aeglane klient; pikkus, tegumood)

Valge kepi tehnikad – diagonaaltehnika, pendeltehnika

Kaitsmisasendid – madal ja kõrge kaitseasend

Trepist üles ja alla liikumine

Helid meie ümber – heli suuna ja kauguse määramine Saatmine, saatmisvõte; liikumine treppidel,

kitsas koht, madal koht, koha vahetamine, uksest liikumine.

Olete väga oodatud!

Olete oodatud osalema erinevates tegevustes, kui oled terve. Majas palun kanna maski. Vajadusel käte desifitseerimisvahendid on ühingu poolt. Tuletame meelde, et meie Tondi 8a territooriumil on tasuline parkimine. Kui võtad osa mõne ringi tegevusest või osaled muul moel ühingu töös, siis ühingus viibimise ajaks vormistame tasuta parkimise.

Koolitust rahastatakse tänu kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Harjumaa toetusvooru projektile „Pimedate ja vaegnägijate kogukondliku turvalisuse tõstmine Põhja-Eesti Pimedate Ühingu maja territooriumil“.