Ülevaade Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse  (NIRK) teenustest ja tegevustest.

NIRK rehabilitatsiooni teenusele saab tulla Eesti Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Meeskonda kuuluvad: sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, kogemusnõustajad, loovterapeut  ja psühholoog.

1.    Sotsiaaltöötaja teenus. Sotsiaaltöötaja on rehabilitatsiooni Meeskonna koordinaator, kes juhendab inimest teenuste saamisel ja on kontaktisikuks erinevate takistuste ja probleemide lahendamisel. Sotsiaaltöötaja teenuse sisuks on sotsiaalnõustamine, toimetulekut toetavate teenuste selgitamine, tegevuskava täitmise juhendamine, abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja teiste teenuseosutajatega kontakti võtmisel.

2. Kogemusnõustamise teenus. Teenuse eesmärgiks on igapäeva elu toetamine läbi kogemusnõustaja  isiklikel praktilistel kogemustel põhinevate oskuste. Kogemusnõustaja annab nõu erinevate suurendavate-, taktiilsete- ja kõnelevate abivahendite kasutamisel, liikumisel siseruumides,
väliskeskkonnas (s.h. liikumist toetavatest abivahenditest), selgitab toimetulekut toetavate teenuste sisu, tutvustab sotsiaal- ja tööturuteenuseid, jagab kodu ja töökoha kohandamise kogemusi, selgitab kohandatud vabaaja tegevustes osalemise võimalusi, juhendab tekst- ja audioraamatute kasutamisel, pakub   emotsionaalset tuge nägemispuudest tingitud kriisiga toime tulemisel.
Meeskonnas on ka kogemusnõustaja, kes pakub tuge vaimse tervise probleemide korral ning viib läbi keha koostise mõõtmist ja tervisliku eluviisi  alast nõustamist.

3. Tegevusterapeudi teenus. Tegevusterapeut aitab välja valida sobiva abivahendi ja seda kasutama
õppida. Õpetab kasutama valget keppi, erinevatel marsruutidel iseseisvalt liikuma ja saatjaga liikumisel kasutama õigeid saatmise võtteid. Köögitoimingute tunnis õpetatakse     kasutama kõnelevaid köögi abivahendeid, rikastatakse retseptikogu lihtsamate retseptidega, julgustatakse läbi
praktilise edukogemuse    jätkama iseseisvalt köögitoimingutega ka nägemise halvenemisel. Saab osaleda koristuskursusel, kus õpitakse tundma õigeid koristusvõtteid, erinevate pindade puhastamist  ja sobivat kodukeemiat. Samuti tutvustatakse pesupesemise õigeid põhimõtteid. ja pesemisvahendite erinevusi. Õpitakse tegema erinevat käsitööd: kaartide valmistamine, märgviltimine,  makramee tehnika (punumine), helkurid, unenäopüüdja, võtmehoidjad, sõrmedel kudumine jne. Saab nõuandeid kodu ja töökoha kohandamiseks. Kõnetoega arvutiõppe eelkursusena saab tegevusterapeudi juhendamisel omandada arvutikirja kümnesõrmesüsteemi. 
Tegevusterapeut väljastab ka abivahenditõendit taktiilsete ja kõnelevate abivahendite saamiseks.

4. Eripedagoogi teenus. Nägemisjäägi kasutamise õpetus erinevate tegevuste teostamisel. Eripedagoogõpetab arvutikirja kümnesõrmesüsteemi kirillitsa tähestikuga klaviatuuril ja kirjutama punktkirja. Orienteerumis- ja liikumisõpetus siseruumides ja väliskeskkonnas.  Optiliste ja mitteoptiliste abivahendite tutvustus, määramine ja kasutama õppimine.     

5. Füsioterapeudi teenus. Füsioterapeut hindab füüsilist seisundit, viib läbi teraapiat lihaspingete ja valude vähendamiseks ning õpetab harjutusi igapäevaseks iseseisvaks teostamiseks.

6. Loov terapeudi teenus. Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoteraapias ja rehabilitatsioonis, kus rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovterapeut viib läbi nägemispuudega inimestele kohandatud variandis loovust arendavaid kunstilisi tegevusi.

7. Psühholoogi teenus. Psühholoogiline nõustamine nägemispuudest tingitud psühholoogilise kriisiga paremaks toimetulekuks, erinevate teraapiate õppimiseks emotsionaalse stabiilsuse saavutamise eesmärgil.


Lisaks eeltoodule korraldame 2-päevaseid kohanemiskursusi, tervise- ja liikumispäevi Eesti eri piirkondades, kirjeldustõlkega muuseumi   ja kinokülastusi ning basseinipäevi koos vesivõimlemisega.

Võtame teenusele nägemispuudega inimesi üle Eesti.

Rohkem infot Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse teenuste kohta
saab meie kodulehelt  <http://www.nirkkeskus.eewww.nirkkeskus.ee

Rohkem infot rehabilitatsiooniteenuse taotlemise kohta saab helistades
telefonile 55 75 310 Janne Jerva.