EPNÜL seminar-koolitus "Sootundlikud puuetega inimesed" Viljandis 9.09.2016