• et

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu juhatus on hetkel kolmeliikmeline ning sinna kuuluvad:

Mare Abner - juhatuse esinaine

Marju Reismaa - Tartumaa Puuetega Naiste Ühingust

Jelena Pipper - Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingust

 

Juhatuse töös osalevad lisaks vabatahtlik Külli Haav ning assistent/raamatupidaja Janika Paulus.