“Täiskasvanud erivajadusega inimeste abivajaduse hindamine ning toetavate teenuste pakkumine”, PRAXIS 2021