Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon

Euroopa Pereorganisatsioonide Konföderatsioon on välja töötanud ja avaldanud oma kodulehel ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensiooni dokumendi http://www.coface-eu.org/en/Publications/The-Family-Dimension-of-the-UNCRPD/

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon tunnustab selgesõnaliselt olulist rolli, mida kannavad  perekonnad, edendamaks puuetega inimeste inimõigusi ja kaasamaks neid ühiskonda.

Perekonnad võtavad iseäranis tõenäoliselt vabatahtliku tahte või kohustusena hoolitseja rolli ning jäävad esmaseks ja kõige vahetumaks keskkonnaks, kus puuetega inimesed saavad arendada oma potentsiaali ja nautida rahuldust pakkuvat elu. Puuetega inimeste õiguste elluviimine on rangelt vastastikuses sõltuvuses pereliikmete elukvaliteediga.

Dokument on loetav aadressil http://coface-eu.org/en/upload/07_Publications/CofaceDisability%20CRPD%20book%20en.pdf

 

DeepCMS