EPNÜ aastakoosolek/seminar

28. aprillil 2007.a. toimub EPNÜ aastakoosolek/seminar Tartus Tähe 101. Esimene pool päeva kuulub 2006. majandusaasta aruandele ja EPNÜ põhikirja uuendustele. Teisel seminari poolel tulevad külilisesinejad rääkima teemal: võrdõiguslikkus

 

Päevakord:

 

  • Registreerimine, kohv:  kell 11.00-11.30
  • Koosoleku avamine: kell 11.30 -11.45
  • Põhikiri: uuenduste kinnitamine: kell 11.45 -12.30
  • Tegevus- ja finantsaruanne: kell 12.45 -13.30
  • Hinnang möödunud aastale ja aruande kinnitamine
  • Lõuna: kell 13.30 – 14.30
  • Külalisesinejad (3 esinejat): kell 14.30 -16.30
  • Koosviibimise lõpetamine ja lahkumine: kell 16.30 – 17.00