ENÜ: Rahvastikuministri Urve Palo pressiteade

Rahvastikuminister: ükski diskrimineerimisjuhtum ei tohi lahendamata jääda

Rahvastikuminister Urve Palo toetas Vabariigi Valitsuse istungil võrdse kohtlemise seaduse eelnõud, kuid samas tundis muret, et soolise võrdõiguslikkuse volinikule lisaülesannete andmisel ei jääks ükski valdkond katmata.

Minister Palo kinnitusel on väga oluline, et Eestis tegeletaks aktiivselt soolise ja ka muude võimalike diskrimineerimisjuhtumitega sellisel moel, et üks valdkond ei segaks teisi. Ministri sõnul diskrimineerimise juhtumite lahendamine peab olema tagatud. Volinikule lisaülesannete
andmisel tekkib suur vajadus eraldi kantselei ja täiendavate ametikohtade loomiseks.

Vastasel korral ei ole tagatud enam ka soolise võrdõiguslikkuse teemaga piisav tegelemine ja võimalik, et ükski võrdse kohtlemise valdkondadest ei leia täit tähelepanu, sõnas minister Urve Palo valitsuse istungil.

Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu järgi nimetatakse soolise
võrdõiguslikkuse volinik ümber võrdõiguslikkuse volinikuks ning ta hakkab vastutama lisaks soolise võrdõiguslikkuse küsimustele ka rahvuse, rassi, nahavärvuse, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel tekkinud võivate diskrimineerimisjuhtumitega.