Skip to main content

Suurpered hakkavad kopsakamat toetust saama

Alates 1. juulist tõstab riik lapsetoetuse alates pere kolmandast lapsest 900 kroonini.

http://www.postimees.ee/290607/esileht/majandus/269343.php

 

Suurenenud lapsetoetusega võidavad kolmelapselised pered 300 krooni, neljalapselised pered 600 krooni, viielapselised pered 1050 krooni ja kuuelapselised pered 1500 krooni kuus, teatas sotsiaalministeerium.

Samas kaob 1. juulist kvartalitoetus, mis asendatakse suurema lapsetoetusega kolme- ja enamalapselistele peredele. Kvartalitoetuse saajate hulgas on ligi 20 000 perekonda – nende sissetulekud kasvavad lapsetoetuste suurenemisega.

Riigi poolt makstavate toetuste osas on oodata veel muudatusi.

Alates tuleva aasta 1. jaanuarist saavad vanemad hüvitist 120 päeva võrra pikemalt. Töötanud vanematele makstakse vanemahüvitist kuni 575 päeva täitumiseni rasedus- ja sünnituspuhkuse algusest. Sel aastal saab seda kuni 455 päeva täitumiseni.

Mittetöötanud vanematele pikeneb vanemahüvitise maksmise aeg 14 kuult kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Veebruaris võttis riigikogu vastu otsuse pikendada isade õigust saada vanemahüvitist.

Kui praegu ei saa isad vanemahüvitist kuni lapse kuue kuu vanuseks saamiseni, siis selle aasta 1. septembrist on isadel õigus vanemahüvitisele juba siis, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks. Hüvitist makstakse korraga ühele vanemale.

Vanemahüvitise suurus arvutatakse eelmise kalendriaasta keskmise palga järgi. See on 100 protsenti vanema sotsiaalmaksuga maksustatud tulust, kuid mitte suurem kui kolmekordne üle-eelmise aasta keskmine palk ehk 21 624 krooni kuus.

Alates 1. jaanuarist 2008. jõustub ka maksusoodustus, mille järgi on lastega peredel võimalik oma tulumaksuga maksustavast tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu iga kuni 17-aastase lapse kohta.

Valitsusel on kavas tunduvalt suurendada ka lapse sünniga seotud kahenädalase isaduspuhkuse tasu. Kui praegu makstakse isadele 66 krooni päevas, siis tuleval aastal on kavas toetuse summat tõsta.