AKTIVISEERIMISKURSUSED PUUETEGA INIMESTELE

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) algavad septembrist tasuta kolmekuulised koolitused puuetega inimestele- nädalas kaks 4- tunnist koolituspäeva.

Komplekteeritakse kaks rühma (eesti ja vene)- kokku 24 osalejat.

Aktiviseerimiskursuste eesmärk:
Võimaldada paremini ennast tundma õppida, parandada üldisi suhtlemis- ja toimetulekuoskusi, õpetada praktilisi oskusi info otsimisel ning edasiste õppimis- ja töövõimaluste leidmisel, jne. Kursustel tutvustatakse õppimis- ja täiendkoolituse võimalusi, käiakse koos kultuuriüritustel, ekskursioonidel ja looduses.
Kursused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.
Liikumisraskustega inimestele tagame invatranspordi koolitustele.

Tule õpi kasulikku ja leia uusi sõpru!

Koolitustele registreerumine on alanud: tel 6564048, 55672585 või
e-posti teel: kylli@samm.ee  

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59 Tallinn 10615
http://www.tallinnakoda.ee