Puuetega naistel on oma manifest.

EPNÜ pressiteade

07.08.2007

Trükivalmis on saanud Eesti Puuetega Naiste Ühingu poolt eesti keelde tõlgitud ja trükki antud „Euroopa Puuetega Naiste Manifest”. Trükitud on Manfesti 1000 eksemplari ja levitab seda tasuta Eesti Puuetega Naiste Ühing, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Manifesti on tõlgitud paljudesse Euroopa keeltesse. Antud manifesti tõlkis inglise keelest Maarja Kaplinski.

Manifest on toetatud Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 raames.

Manifest on kogumik soovitusi, et parandada puuetega naiste ja tüdrukute elujärge Euroopa Liidus. Manifest peaks olema abivahendiks puuetega naiste organisatsioonidele, teistele naisorganisatsioonidele, puuetega inimeste organisatsioonidele üldiselt, poliitikutele nii liikmesriikide, Euroopa Liidu, kui teistel üleeuroopalistel ja rahvusvahelistel tasanditel, et mistahes tasandil vastuvõetud otsustes peetaks silmas soolist aspekti.

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine

GSM: 56 453 468