Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puuetega inimesi osalema arvutikursustel

Augusti alguses alustas Tallinna Puuetega Inimeste Koda taas projektiga “Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt”. Projekti raames on Tallinna puuetega inimestele avatud tasuta internetipunkt Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, aadressil Endla 59. Arvutiklassis töötab tugiisik, kes vajadusel aitab nõu ja jõuga.

Lisaks internetipunkti tegevusele algavad augusti lõpus arvuti algõppe ja edasijõudnute kursused. Algajatele õpetatakse arvuti kasutamist algtasemel – põhitõed, e-mailide saatmine, dokumentide kirjutamine, interneti kasutamine ja online suhtlemine. Edasijõudnutele õpetatakse tekstitöötlust ja tabeltöötlust MS Office baasil ning pilditöötlust. Arvutikursuste maht on 20 tundi. Arvutikursused kestavad kuni 2008 aasta kevadeni.

Arvutikursustele registreerimine ja täpsem info telefonil 656 4048 või e- posti teel arvutiklass@tallinnakoda.ee  

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse arvutiklass on avatud huvilistele tööpäeviti 10.00– 18.00.

Projekti finantseerib Microsoft Eesti

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Tel: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee  
www.tallinnakoda.ee