Skip to main content

Kodanikuühiskonna sihtkapitali kontseptsiooni koostamise protsessi veab EMSL.

KÜSK (esindaja Agu Laius) kohtumise memo Eesti Naiste Koostööketi esindajatega (23.07.2007)

1. MTÜ-d vajavad baastoetust (ruumid, kommunikatsioon, töötasu).
2. MTÜ-d vajavad juriidilise nõustamise korraldamist.
3. Mõelda oleks vaja MTÜ-de maja peale, kus MTÜ-d saaksid kasutada ruume ja infrastruktuuri teenuseid, samuti ühist raamatupidajat.
4. Keskenduda on vaja kaasamise korraldamisele ja see toimima panna.
5. KÜSK juriidilise vormina on aktsepteeritav avalik-õiguslik juriidiline isik.
6. KÜSK peab olema läbipaistev, toetustaotluste hindamiseks vaja rakendada eksperte.