Tallinn eraldas pool miljonit korterite kohandamiseks

Linn eraldas pool miljonit korterite kohandamiseks

Tallinna lisaeelarvest eraldati 500 000 krooni korterite kohandamiseks eakatele ja puudega inimestele.

http://www.tallinn.ee/est/g2816/uudised_pealkirjad/uudised?id=16744  

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul võimaldab korterite kohandamine parandada nende inimeste toimetulekut ja tõsta elukvaliteeti. “Kohandatakse ukseavasid ja ehitatakse ümber lävepakke, paigaldatakse käetugesid ja kaldteid, soojustatakse põrandaid puudega lastele,” tutvustas Martinson peamisi kohandamise käigus teostatavaid töid.

Korteri kohandamise vajaduse ja otstarbekuse üle otsustavad tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja. Enne otsuse langetamist külastatakse kodu ja nõustatakse taotlejat, et teostatavad kohandamised oleksid otstarbekad ja aitaksid tal kodus paremini toime tulla.

Taotluse saab esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale.

Korteri kohandamiseks vajalik raha eraldatakse taotlejale toetusena, mille kohta teeb otsuse linnaosa valitsuse sotsiaalkomisjon.

Kokku on Tallinn tänavu eraldanud korterite kohandamiseks 900 000 krooni.