[ELIL] Tööpakkumine: Usaldustelefon 6088860 vajab kõnedele vastajat

Head sõbrad,
käesoleva aasta jaanuaril alustas tööd anonüümne nõuande- ja usaldustelefon „Abilaegas”. Infot jagati nii eesti kui vene keeles. Projekti kirjutas Eesti Pimedate Liit ja MTÜ Jumalalaegas, telefonikõnedele vastas ja nõustas Aleksander Vassenin, kes hiljuti meie hulgast lahkus. Uue inimese leidmiseni töötab nõuandetelefonil asendaja.

Nõuande- ja usaldustelefon „Abilaegas” pakub tööd nõustajale!

Mida nõustajalt oodatakse?
Helistajatele antakse praktilist nõu puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest jpm. Lisaks antakse infot puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest jne. Loomulikult on kõige olulisemaks just murede, ettepanekute, läbielamiste ja muu helistaja jaoks olulise ärakuulamine.

Sihtgrupiks on kõik puudega inimesed, vastata peab suutma ka vene keeles.
Telefon töötab tööpäevadel E, R 16-21 ja T, K, N 8-13.

Koormus on ca 2-3 kõnet päevas ja palk ca 3000 kätte. Töö on projektipõhine, põhiprojekti lõppedes on oodata jätkuprojekti.
Töö infotelefonil võib kujuneda pikaajaliseks.

Töötajalt oodatakse tahtmist aidata, pealehakkamist küsimustele vastuste otsimisel ja head suhtlemisoskust. Usaldustelefonil töötaja on
eeldatavasti eetiline ja ise usaldatav, vaid sellisel juhul on töö tulemuslik.

Kui sobiv isik leitud, saab ta koju telefoninumbri ja vajadusel internetipüsiühenduse. Ei ole tähtis, missuguses Eesti nurgas inimene elab,
oluline on, et ta oleks Elioni klient.
Lisainfot jagab projektijuht
Janar Vaik
janar.vaik@laegas.ee  tel 53838129
Otse Janar Vaigu poole palume pöörduda ka neil, kel tekkis huvi tööpakkumise vastu.

Tervitab Auli