Tallinna Invaspordiühingu pressiteade

Liikumispuudega inimeste sportimisvõimalustest Tallinnas

Teisipäeval, 25.09.07 korraldas Tallinna Invaspordiühing puuetega inimeste tegevuskeskuses ümarlaua, millest võtsid osa Tallinna Puuetega Inimeste Koja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindajad.

Arutati liikumispuudega inimeste sportimisvõimalusi Tallinnas. Tallinna Invaspordiühingu esinaine andis ülevaate hetkeolukorrast, probleemidest ja tulevikuplaanidest. Tallinna Invaspordiühing korraldab ratsutamise, boccia, ravivõimlemise ja male-kabe treeninguid. Võimalik on kasutada jõusaali ja grossingut lastele. Ümarlauas jäi kõlama sporditegevuse võimaluste piiratus, sest praegu toimiv pearahasüsteem ei võimalda katta puuetega inimeste sportimisega kaasnevaid lisakulutusi, peamiselt transpordile. Samuti leiti, et kaasaaegsed spordirajatised ei ole sageli liikumispuudega inimestele ligipääsetavad, mistõttu on Tallinna Linnavalitsusel vaja kooskõlastada ehitus- ja remonditööd puuetega inimeste ühingutega.

Probleemiks on jätkuvalt treenerite puudus, sest treenerid ei ole motiveeritud töötama madala tasu ja suure vastutusega (iga puudega inimene vajab individuaalset lähenemist) tööl.

Lisainfo:

Rita Gorushkina
Tallinna Invaspordiühingu juhatuse esinaine
6567408, 55 48 505,
ritasport@hot.ee