Skip to main content

ENÜ: konverents 12.-13. oktoobril

Teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda: 10 aastat

12. ja 13. oktoobril 2007
Tallinna Ülikoolis, Uus-Sadama 5, Tallinn

Kava:

Reede, 12. oktoober

09.30 Osavõtjate registreerimine ja tervituskohv

10.00 Konverentsi avamine– Reet Laja, ENUT-i juhatuse esinaine

Tervitused: Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud, Kanada suursaadik Claire A. Poulin, Norra suursaadik Stein Vegard Hagen, Euroopa Parlamendi liige Siiri Oviir, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna Büroo direktor Carita Pettersson, ENUT-i asutajaliikmed Eda Sepp ja Suzanne Lie

10.45 Põhiettekanne: Põhjamaade soolise võrdõiguslikkuse poliitika. Erinevuste väljakutse – Marianne Liljeström, Turu Ülikooli professor. Ettekandjat tutvustab Mirjam Hinrikus

11.20 Kohvipaus

11.40 Paneeldiskussioon: Soolise võrdõiguslikkuse areng Eestis

Moderaator – Kadi Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

1. Haridus ja teadus – Raili Põldsaar, Tartu Ülikooli lektor; Mati Heidmets, Tallinna Ülikooli professor

2. Sooline võrdõiguslikkus Eesti poliitikas – Ülle-Marike Papp, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõunik; Juhan Kivirähk, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur

3. Kodanikuühiskonna areng – Laine Tarvis, ENÜ eesistuja; Riina Kitt, Eesti Naiste Koostööketi eesistuja

4. Meedia ja avalik arvamus – Barbi Pilvre, Eesti Ekspress; Liisa Past, Eesti Päevaleht arvamustoimetaja

13.20 Lõuna / Pressikonverents

14.30 Võrdõiguslikkuse ja regionaalse koostöö tugevdamine – töögrupid

Moderaator – Reet Laja, ENUT-i juhatuse esinaine

1. Töö ja pereelu ühitamine (eesti keeles) – Kadri Seeder, Eesti Tööandjate Keskliit, EQUAL kommunikatsioonijuht; Kristi-Jette Remi, Eesti Tööandjate Keskliit, EQUAL projektijuth

2. Skandinaavia soopoliitika mudel (inglise keeles) – Suzanne Lie, Oslo Ülikooli emeriitprofessor; Merja-Hannele Vuohelainen, NYTKIS-e liige; Voldemar Kolga, Akadeemia Nord professor ja ENUT-i juhatuse liige

3. Naistevastane vägivald

A)Prostitutsioon ja inimkaubandus (eesti keeles) – Kristiina Luht, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist ja Eda Mölder, MTÜ Eluliin juhatuse liige

B)Perevägivald (inglise keeles) – Emel Dogramaci, Cankaya Ülikooli (Türgi) Soouuringute Keskuse juhata; professor; Kersti Yllo, Wheaton’i Kolledži (USA) professor; Linda Svilane, MTÜ Marta (Läti) jurist

4. Hariduspoliitika (inglise keeles) – Raili Põldsaar, Tartu Ülikooli lektor; Dovile Rukaite, Moteru Informacijos Centras (Leedu)

5. Tervis: stereotüüpide kummutamine (eesti keeles) – Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja; Ülle Võhma, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku psühhiaater

16.00 Kohvipaus

16.20 Töörühmade kokkuvõte

19.00–21.00 Pidulik vastuvõtt Tallinna Raekojas

Laupäev, 13. oktoober

9.45 Tervituskohv

10.00 Paneeldiskussioon: Naised sise- ja rahvusvahelises julgeolekus

Moderaator – Merle Krigul, Women in International Security Eestis (WIIS-EST) president; Tiiu Pohl, rahvusvaheliste suhete dotsent;  Aleksander Einseln, erukindral; Dagmar Mattiisen, Naiskodukaitse esinaine aastatel 1991-2006

11.30 Paneeldiskussioon: Naised, tööturg ja sooline diskrimineerimine

Moderaator – Kadi Pärnits, Mainori Kõrgkooli õppejõud, Tartu Ülikooli doktorant; Kadi Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja; Riina Kütt, Naiskoolituse Keskuse juhatuse liige; Mai Luuk, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor; Kaja Sakala, ettevõtja, AS Sakala Tööstusautomaatika

13.00 Lõuna

14.00 Paneeldiskussioon: Vähemusrahvuste naiste probleemid Eestis

Moderaator – Laine Tarvis, ENÜ eesistuja; Eduard Odinets, Rahvastikuministri büroo juhataja;
Maia Meos, venekeelsete naiste ümarlaua esindaja; Mai Luuk, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor; Leeni Hansson, Tallinna Ülikooli vanemteadur; Koidu Mesilane, KMA kodakondsusosakonna juhataja; Margit Ratnik, KMA viisa- ja illegaalse immigratsiooni osakonna juhataja; Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor

16.30 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine – Ilvi Jõe-Cannon, ENUT-i juhatuse liige

17.00–18.30 Vanalinna ekskursioon või KUMU külastamine

Sünkroontõlge eesti ja inglise keelde, teisel päeval ka vene keelde.

Sõidukulud kompenseeritakse, nagu tavaliselt.

Palun levitage seda kutset oma organisatsioonides!

Osavõtust andke teada Eha Reitelmannile (GSM: 5265927 või ehare@neti.ee ) või ENUTile (6409173, enut@enut.ee ) hiljemalt 8. oktoobriks.