ENÜ: Jälle perekonnaseadusest

Edastan teile eile pealelõunal Delfisse ilmunud loo, mis kogunud praeguseks juba ligi 500 kommentaari.

Mul on väga hea meel, et seisukohti, mida ENÜ on oma tegevuse algusaegadest peale oluliseks pidanud, on asunud aktiivselt ja avalikult toetama ka ühe erakonna naiskogu.

Praeguseks on seis eelnõuga selline, et esimene lugemine toimub juba sel kolmapäeval ja siis antakse ka tähtaeg parandusettepanekute tegemiseks.
Täna arutatakse Riigikogu sotsiaalkomisjonis ENÜ kirja, milles palusime teha eelnõu mõjude analüüsi.
Küsimus on nüüd, kas eelnõusse parandusettepanekute tegemiseks antav aeg on piiisavalt pikk selleks, et mõjude analüüsi tulemusi ka tegelikult arvesse võtta saaks.

Tervitades
Eha

Aga siin siis Delfi lugu:
Uus pereseadus kahandab julgust sünnitada

www.DELFI.ee  
10. september 2007 15:35

MTÜ Naiskogu Kadri kardab, et uus perekonnaseadus vähendab naiste majanduslikku kindlustunnet ja nende valmisolekut jääda koduseks ning hoolitseda perekonna ning laste eest.

Justiitsministeeriumi ettevalmistatud uus perekonnaseadus, mida arutatakse riigikogus, muudab kardinaalselt abikaasade varalisi suhteid, kardab ühendus.

Kui täna ühiskonnas abikaasade varalistest suhetest midagi teatakse, siis seda, et abielu jooksul ükskõik kumma abikaasa rahadega soetatud vara on abikaasade ühine vara. See on andnud naistele ka kindlustunnet lapsi sünnitada ja nendega kodus olla.

Uus seadus näeb ette, et abikaasa on vaid selle vara omanik, mida ta on oma raha eest muretsenud. Nii jääksid naised sageli abielulahutuse korral kehvemasse seisu kui tänase seaduse korral.

Uued abikaasade lahusvara suhted hakkaksid kehtima kõikidele Eestis abielus olevatele peredele. Enne seaduse vastuvõtmist abiellunud saavad jätkata ühisvara põhimõtetel vaid siis, kui nad viivad notariaalselt tõestatud asjakohase teate abieluvararegistrile.

Sotsiaaldemokraatide naiskogu Kadri on seisukohal, et nii tugevalt Eesti peresuhteid mõjutavat eelnõu ei saa enne ellu rakendada, kui ei ole uuritud selle eelnõu võimalikke mõjusid.

“Uus seadus peab olema enamusele Eesti peredest vastuvõetav ja meie olukorda arvestav. Me ei saa uut perekonnaseadust sellisena võtta vastu lihtsalt sellepärast, et niisugune on ta ka Saksamaal,” ütles naiskogu president Reet Laja.

“Tänase valitsuse põhiprioriteet on perede turvalisus ja laste suurem sünd. See seadus ei arvesta lahutuse korral aboluutselt laste olemasolu. Samuti ei toeta see individualismi rõhutav seadus abielu sõlmimist,” on MTÜ Naiskogu Kadri juhatuse liikme Kadi Pärnitsa seisukoht.