Skip to main content

KAMPAANIA KÕIK ERINEVAD – KÕIK VÕRDSED

ELAV RAAMATUKOGU

Avatud Tallinnas Tammsaare pargis 15. septembril 2007 kell 13:00 – 17:00 Maailmapäeva ürituste raames

KUTSE RAAMATUKS, RAAMATUKOGUHOIDJAKS JA VÄRBAJAKS!

Elav Raamatukogu on kultuuridevahelise õppimise ja isiksusliku arengu soodustamise meetod, milles noortele antakse võimalus seista vastakuti oma eelarvamustega. Elav Raamatukogu toimib samadel põhimõtetel, kui tavalinegi raamatukogu – selles on raamatukoguhoidja, lugejakaardid, raamatud ja laenutajad. Raamatutena toimetavad aga mitte paberid, vaid inimesed, kes räägivad lugejale 20 minuti jooksul oma kogemustest ning püüavad koos lugejaga selgusele jõuda stereotüüpide tõelevastavuses. Näiteks kas kõik rikkad on materialistid või puuetega inimesed ei osale üldse ühiskondlikes tegevustes, või kas gaidid tegelevadki vaid lõkke peal pannkookide küpsetamisega ja kodutütred käpikute kudumisega?!

Elav Raamatukogu on Sinu võimalus laiendada noorte maailmapilti, näidata maailma mitmekesisust ja soodustada osalust ühiskonnas. Selleks kutsume Sind osalema raamatuna Elavas Raamatukogus Maailmapäeva ürituste raames 15. septembril 2007. a. Tallinnas Tammsaare pargis.

Elav Raamatukogu võib sisaldada erinevate teemadega raamatuid – mida mitmekesisem see tuleb, seda põnevama kogemuse noored saavad. Näiteks on meil raamatutena populaarsust kogunud Punkar, Parandamatu hääletaja, Aafrikas vabatahtlik, Gaid, Krišnaiit, Pime, Lesbi ja Õpetaja. Seega võib raamatute teema olla väga erinev, sh erinevate usundite, subkultuuride, ametite, noorteorganisatsioonide esindajad jt. Noored on selle meetodiga tutvudes välja toonud soovi laenutada raamatuid nagu Politseinik, Näitleja, Liikumispuudega noor jpt. Raamatukoguhoidjate ülesanne on registreerida ja toimetada raamatute laenutamist koha peal ning värbajate ülesanne on kutsuda üritusel viibijaid raamatuid laenutama.

Kui Sinul või Su tuttavatel on soov oma kogemust noortega jagada, anna selle julgelt teada, võttes ühendust kampaania koordinaatoriga (lianne.ristikivi@entk.ee;  5291034) hiljemalt kolmapäeval, 12. septembril kell 17. Seejärel saame iga raamatuga juba täpsemalt kokku leppida raamatu pealkirjas ja leida sellega kaasas käivad tüüpilised eelarvamused.

Raamatute töö tasuks on põnev kogemus ja väike tänukiri, mille saab lisada oma portfooliosse, kajastamaks tegevuses osalemist! Samuti saab iga raamat omale kampaania logoga T-särgi ja vahvad värvilised kampaaniamärgid. Elava Raamatukogu tegutsemisest saad lugeda http://www.entk.ee/index.php?id=183&keel=ee . Elava Raamatukogu meetodiga saab tutvuda inglisekeelsest brožüürist, mis on kättesaadav koduleheküljelt: http://www.eycb.coe.int/eycbwwwroot/HRE/eng/documents/LL%20english%20final.pdf  

Üle-euroopaline kampaania “Kõik erinevad – kõik võrdsed” eesmärk on julgustada noori ja noorsootöötajaid arutelema mitmekesisuse, osaluse ja inimõiguste teemal. Eestis koordineerib kampaania tegevusi Eesti Noorsootöö Keskus. Kampaania kohta saab lisa lugeda http://www.entk.ee/index.php?id=26&keel=ee .