Konsultatsioonid KÜSK kontseptsiooni asjus

Tere, ühenduste esindajad!

Terve suve oleme töötanud, et valmiks
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsioon.
Enamikuga teist toimusid väga asjalikud arutelud sihtkapitali loomise põhimõtete üle, mida oleme ulatuslikult arvestanud ka kontseptsioonis.

Kontseptsiooni valminud töötekst on kättesaadav kaasamisveebis www.osale.ee  ja www.ngo.ee/sihtkapital .
Praegusel ajal ootame tagasisidet kontseptsiooni tekstile saamaks teada, kas valminud tööversioon on teile vastuvõetav ja kajastab teie mõtteid sihtkapitali põhimõttelise ülesehituse osas.
Oleks meeldiv saada teie ettepanekuid
kontseptsiooni teksti või ka lühiteadet, et kontseptsioon vastab oma sisus ja põhimõtteliste lahenduste osas teie ühenduse arusaamistele.
Kindlasti teeme veel teatud redaktsioonilisi kohendusi kontseptsiooni tekstis enne selle lõplikku üleandmist siseministeeriumile.

Tervitades ja tagasisidet teie suhtumisest kontseptsiooni ootama jäädes.

Agu Laius
KÜSK projektijuht