Naine Eesti kaardil Женщина на карте Эстонии

Foorum
Aeg: 13.10.2007, kell 10.00-16.00
Koht: Kohtla-Järve Kultuurikeskus, Ida-Virumaa
Korraldajad: MTÜ Kodanikukoolitus, MTÜ Eesti Naiste Koostöökett
Toetaja: Sotsiaalministeerium
Osavõtjad: 150 inimest.
Keeled: eesti ja vene
Päevajuhid: Reet Valing ja Kristi Tamm

Võrdsete võimaluste aasta (Год равных возможностей)

 

Soovitav kanda rahvariideid või rahvuslikke ehteid, kaunistusi

Otsi naist! Kui inimestele midagi väga vajalikku korda saadetakse, siis leiame tegutsemas naisi. Naise kätt näeme Eesti kaardil igalpool, kus tehakse tublit tööd, kus omavalitsus on tegus, kus võetakse vastu tähtsaid otsuseid. Naised suudavad teha mitut asja korraga: esinduskogus sõna võtta ja kodus suppi keeta, seaduseeelnõud kirjutada ja lapsega kooliülesandeid lahendada, juhtida ja meeskonda moodustada, laulda ja tantsu keerutada.
Foorumil Naine Eesti kaardil saame kokku naistega, kes on suurepärased oma töös ja kadestamisväärselt andekad laulus, tantsus, näitemängus, käsitöös.

10.00 Registreerimine foorumile, hommikukohv

11.00 – Foorumi avamine
Foorumist osavõtjaid tervitavad Kohtla-Järve tantsulapsed

Kes me oleme?

Naistel on ühiseid probleeme, mille lahendamisele saame kõik, olenemata ilmavaatest, vanusest, rahvusest või usutunnistusest, kaasa aidata. Tänavune võrdsete võimaluste aasta annab põhjuse erinevate osapoolte koostööd esile tõsta.

• Tutvustavad intervjuud foorumist osavõtjatega
• Elavad arvud
Intervjuu Riigikogu aseesimehe Kristiina Ojulandiga naissaadikutest Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes
• Kui võim on naiste käes
Vestlusring esinduskogudes tegutsevate naistega – Riigikogu liige ja maaelu komisjoni liige Kaia Iva, Kohtla-Järve Ahtme ja Sompa linnaosavanem Viktoria Tsventarnaja, Sillamäe linnavolikogu esinaine Jelena Koršunova.
• Kohtla-Järve Kultuurimaja ansambli meeleolukas pillilugu

Naine juhina

Kui ettevõtet, organisatsiooni või ühendust juhib naine, siis on teada, et ta teeb seda hästi. Naisjuht on usaldusväärne, tähelepanelik ja salliv vaatamata sellele, et naise tööd tasustatakse kuni veerandi võrra vähem kui meeste oma. Ühiskonnas kehtib ikka veel müüt, et naise töö pole võrreldav mehe tööga.

• Tutvustavad intervjuud foorumist osavõtjatega
• Naine tippjuhina
Vestlusring juhtidega erinevatelt elualadelt
Eesti suurima kooli – Viimsi Keskkooli – direktriss Leelo Tiisvelt
Estonia kaevanduse finantsjuht Nadežda Klepikova
Tallinna Tantsukooli asutaja ja juht Stassi Šois.
Nais-tippjuhi kuvand tantsupeeglis

13.00 –Vaheaeg

13.30 – Võrdsete võimaluste aasta

Euroopa on tänavuse aasta nimetanud võrdsete võimaluste aastaks. Oleks loomulik, et kõik aastad pakuksid võrdseid võimalusi kõigile. Meie, naised, oskame selle eest seista.

• Võrdsed võimalused mittetulundussektoris
Intervjuu Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinaise Riina Kallasega ja Eesti Naiste Koostööketi esindaja Eve Võrguga.
Laul avab südameid
• Meie venelased, meie ukrainlased, meie armeenlased…
Intervjuu annab Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse projektijuhi Evelin Müüripeal rahvusvähemuste rollist Eestis.
Eestis oskavad laulda kõik. Laulavad ka ametnikud ja projektijuhid
Laulev projektijuht
• Intervjuu Tšuvašši kultuuriseltsi esindajaga Iraida Sahharovaga
Kultuuriseltsi etteaste
• Kokkuvõtvad intervjuud foorumist osavõtjatega
• Laulab Kohtla-Järve poistekoor
Ühislaul

15.00 Hüvastijätulõuna

Foorumist osavõtt tasuta.
Transpordivõimalustest teatame täiendavalt.

Osavõtuks registreerida Reet Valingule 05.oktoobriks:
reet@kodanikukoolitus.ee  
Tel 50 50 884 või 6566706

Anna teada:
Oma nimi
Organisatsioon/asutus
Vald/linn, kust tuled
Kontaktid (e-mail või telefon)