Kutse sotsiaaltöötajate koolitus- ja teabepäevale

Hea sotsiaaltöötaja / arendusjuht / teenusepakkuja,

oleme ette valmistamas uut sotsiaalhoolekande seadust ning alustamas uut EL struktuurivahendite programmeerimisperioodi (2007-2013).

Mõlema teema raames soovime pöörata tähelepanu kohalike omavalitsuste tugevdamisele ning nende poolt pakutavate hoolduskoormust vähendavate ja töölesaamist toetavate teenuste arvu suurendamisele. Tegevuste planeerimise juures on meile oluline Teie kui praktiku tagasiside, mistõttu oleme valinud selle aasta töötubadele uuenduslikuma, aktiivsemat kaasamõtlemist võimaldava vormi Avatud Ruumi meetodi näol.

Ootame Teid arutelule puudega inimeste iseseisvuse suurendamise, nende toimetuleku parandamise, eakate, laste ja puudega inimeste päevahoiutingimuste loomise, invatranspordi arendamise, kodude kohandamise ning juhtumikorralduse rakendamise teemadel. Millised on omavalitsuse võimalused näiteks tugiisiku, isikliku abistaja, puudega laste lapsehoidjate jt teenuste pakkumisel? Millised on teenused, mis aitaksid suurendada hoolduskoormusega seotud inimeste tööhõivet? Kas võime lähtuda eeldusest, et erivajadusega inimese või tema pereliikme parimaks kaasajaks ühiskonda on tema tööleasumine?

Millised probleemkohad on praeguses sotsiaalhoolekande seaduses? Mida tuleks kindlasti silmas pidada, et uus seadus saaks parem? Kuidas aidata kaasa teenuste laiemale levikule?

Üritused toimuvad 11. oktoobril Pärnus hotellis Strand, 18. oktoobril Tallinnas hotellis Olümpia, 1. novembril Tartus Sadamateatris ja 8. novembril Lääne-Virumaal Sagadi mõisas. Palume Teil registreeruda kõige enam sobivale üritusele hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist.

Päevakava:

9:00 Kogunemine ja kohv
9:30 Ülevaade sotsiaalvaldkonna aktuaalsetest teemadest
10:00 Teenuste arendamise statistika omavalitsustes
10:30 Omavalitsuse kogemus teenuste arendamisel
11:00 Kohvipaus
11:15 Avatud Ruumi meetodi sissejuhatus suures saalis
12:15 Töö teemagruppides
13:15 Lõuna
14:00 Töö teemagruppides
16:00 Kokkuvõtted suures saalis
16:45 Lõpetamine

Üritusega seotud infomaterjalid ning registreerimisvorm on leitavad aadressilt http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1761  

Tulemuslike kohtumisteni!

Riho Rahuoja
Perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler
Sotsiaalministeerium

 

Kontakt: Piret.Loorand@sm.ee