Skip to main content

Eesti Naiste Koostöökett – 2007. aasta Teenäitaja aunimetus

Lõppema hakkab aasta 2007 ja aeg on välja kuulutada selle aasta otsing kodanikule, kes väärib selle aasta Teenäitaja nimetust. Palun kõigil EPNÜ liikmetel esitada oma kandidaat, et saaksin esitada need Koostööketile.
Siinkohal ka tingimused, millele peab vastama kandidaat.

Teenäitaja

Eesti Naiste Koostöökett on asutanud aunimetuse Teenäitaja, mille eesmärgiks on

 
• väärtustada eetikat
• parandada poliitilist kliimat
• mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri
• kaitsta isiku õigusi ja –vabadusi
• viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust

 

 

Kanditaadite nimed palun esitage e-posti aadressile: tallinn@epnu.ee . Esitamise tähtaeg on

1. detsember.

Head mõtlemist!

 
Mare Abner

GSM: 564 53468