ENÜ: Kutse sotsiaalse tegelikkuse hindamise ümarlauale

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Lugupeetud koostööpartner

Euroopa Komisjon algatas sel aastal Euroopa sotsiaalse tegelikkuse hindamise, mille eesmärgiks on edendada ulatuslikku ja avatud debatti sotsiaalsete probleemide üle tänases Euroopas. Komisjon on võtnud siinkohal ärakuulaja rolli, mitte ei paku poliitikavalikuid.

Sotsiaalministeerium ja Euroopa Komisjoni esindus kutsuvad Teid osalema 27. novembril kell 9.30 – 12.30 toimuval arutelul Eesti sotsiaalse tegelikkuse üle ja sellele järgneval lõunal.

Toimumiskoht: Euroopa Liidu Infokeskus, Rävala 4 (sissepääs Laikmaa tn.-lt)

Soovime arutada kodanikuühiskonna esindajatega, millised on Eesti ja eestlaste sotsiaalsed probleemid ning kas ja kuidas Euroopa Liit lahenduste leidmisel appi saab tulla. Teema on lai, seetõttu oleme otsustanud arutelu lähtekohaks võtta demograafilised arengud, mis seavad objektiivsed piirid paljudele tegevustele ning nõuavad uut moodi lähenemist.

Euroopa tasandil on arutelu üheks aluseks on Euroopa Komisjoni poliitikanõustajate büroo (BEPA) aruanne "Euroopa sotsiaalne tegelikkus", mida kohtumisel tutvustatakse.

Selleks et paremini Eesti olukorda mõtestada tutvustab prof. Kalev Katus Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudis valminud pere- ja sündimusuuringut.

Arutelu käigus peatume järgmistel küsimustel: kuidas kiiresti muutuv ja vananev ühiskond mõjutab inimeste tervist ning rahulolu oma eluga; mida saaks teha ühiskonna sidususe ja inimeste heaolu parandamiseks ning millised võimalusi pakuvad selleks pere-, töö- ja eraelu ühitamine, sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine, vaesuse ja kihistumise vähendamine ning erinevad võimalused immigrantkogukonna lõimimiseks.

Arutelu juhatab ettevõtluskonsultant ja Eesti Koostöö Kogu nõukogu aseesimees hr. Raivo Vare, kodanikuühiskonna nimel saab sõna Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor hr. Erik Terk. Ümarlauavestlusest tehtav kokkuvõte esitatakse aasta lõpuks Euroopa Komisjonile.

Lisainfo saamiseks, BEPA aruande lugemiseks ja avaliku arutelu jälgimiseks külastage veebilehte: http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_et.htm  

Oma osalemisest arutelul palume teavitada Euroopa Komisjoni esindust hiljemalt 19. novembriks 2007 e-postiaadressil: kadri.kull@ec.europa.eu . Lisainfo: Triin Uusberg (Sotsiaalministeerium, tel. 626 9242) või Kertu Kaera (Euroopa Komisjoni esindus, tel. 626 4436).

Lugupidamisega,

Maret MARIPUU Toivo KLAAR

Sotsiaalminister Euroopa Komisjoni esinduse juht

_____________________________

Triin Uusberg

Eurokoordinatsiooni juht

Eurokoordinatsiooni ja välissuhete osakond

Sotsiaalministeerium

Tel: +372 6269 242

Fax: +372 6992 209