Sotsiaalfoorum: Õigus võrdsele kohtlemisele Eestis

Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 lõpukonverents toimub
30. november 2007 Tallinna Ülikooli konverentsikeskus (Uus-Sadama 5)

Foorumil püüame vastuseid leida kolmele teemaderingile:

1. Mida tähendab inimese õigus võrdsele kohtlemisele ning diskrimineerimise keeld? Mõisteid kasutatakse tavasuhtluses ja
ka meedias mitmeti. Tihtipeale ei seostata seda igapäevaelu olukordadega tööl, koolis või tänaval, vaid samastatakse ebavõrdsusega ühiskonnas laiemalt. Võrdse kohtlemise põhimõttest ja selle rakendamisest nii Eestis kui Euroopas räägivad konverentsil Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Eestis Margit Sarv.

2. Ebavõrdne kohtlemine ei ole ainult ühe väikese rühma inimeste probleem, vaid puudutab ka neid ümbritsevaid inimesi ning ühiskonda laiemalt. Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja Kommunikatsiooni Instituudi juhataja Dr. Halliki-Harro Loit ja meediauuringute teadur Dr. Valeria Jakobson uurivad läbi juhtumianalüüsi, kuidas ajakirjanduses tekib diskursus ebavõrdsest kohtlemisest ja diskrimineerimisest.

3. Aasta jooksul on läbi viidud mitmeid uuringud. Valmimas on vastavateemaline elanikkonna uuring, mille raames
loodame saada paremat ülevaadet inimeste kogemustest seoses diskrimineerimisega/ ebavõrdse kohtlemisega. Lisaks on
valmimas kvalitatiivne uuring seksuaalvähemuste diskrimineerimisest ning Euroopa aasta raames on toetatud kolme väiksemat uurimisgranti. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsiosakonna juhataja asetäitja Piia Tammpuu vaatab lähemalt andmete kogumise erinevaid aspekte ebavõrdse kohtlemise käsitlemisel ning vajadust poliitikate
kujundamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

Konverentsil toimub sünkroontõlge inglise ja vene keelde.

 Päevakava

9.30 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 -10.10 Tervitussõnad
Maret Maripuu, sotsiaalminister
Toivo Klaar, Euroopa Komisjoni Esinduse juht Eestis

10.10 -10.30 Euroopa võrdsete võimaluste aasta tegevustest Eestis
Kokkuvõtted ja edasised väljakutsed
Kadi Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

10.30 -11.00 Õigus võrdsele kohtlemisele, selle tagamise põhimõtted õigusriigis
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika
Rait Maruste, kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus

11.00 -11.30 Võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine Eestis
Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse volinik Eestis

11.30 – 11.40 Küsimused ja vastused

11.40 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.40 Kuidas ajakirjandus konstrueerib võrdsust ja ebavõrdsust?
Dr. Halliki-Harro Loit, Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja Kommunikatsiooni Instituudi juhataja
Dr. Valeria Jakobson, Tartu Ülikooli meediauuringute teadur

12.40-13.10 Vajalikud uurimisperspektiivid
Piia Tammpuu, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsiosakonna juhataja

13.10 -14.10 Lõuna

14.10 -15.30 Paneeldiskussioon

Päeva moderaator on Liisa Past Eesti Päevalehest

Konverentsil osalemiseks palume end kindlasti registreerida meiliaadressile: Heili.Joe@sm.ee

või telefoni teel 6269261  28. novembriks.