KUTSE: LIIKLUSOHVRITE TOETUSFONDI TEABEPÄEV

„Tea oma võimalusi“
24.01.2008, Endla 59, Tallinnas

KAVA

Kogunemine kell 9.30 – 10.00. Hommikukohv.

10.00 –10.10 Teabepäeva avamine – Liiklusohvrite Toetusfondi nõukogu esimees Robert Antropov

10.10 – 10.40 Millised asjaolud võivad viia liiklusõnnetuseni? – Maanteeameti liiklusohutusosakonna peaspetsialist Toomas Ernits.

10.40 – 11.00 Taastusravi olulisus kannatanute elukvaliteedi parandamiseks või säilitamiseks. Liikumisravi kui üks taastusravi liike –
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Taastusravi Keskuse liikumisravi spetsialist Eve Reheväli.

11.00 – 11.30 Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenus ning nende taotlemise erinevused –
SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötaja Marika Toompuu

11.30 – 11.45 Sotsiaaltöötaja roll kannatanu ja tema lähedaste abistamisel SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla näitel – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla sotsiaaltöötaja Merike Tennof

11.45 – 12.45 Psühholoogilise nõustamise olulisus kannatanu ja tema lähedaste vaimse
tasakaalu taastamisel – psühholoogiline nõustaja ja psühhoterapeut Külli Roosi

12.45 – 13.15 Lõuna

13.15 – 13.25 Liiklusõnnetus läbi kannatanu silmade – Kaire Kaljurand

13.25 – 13.45 Liiklusõnnetuse tagajärjel liikumispuude saanud inimese kohanemine uue elustiiliga –

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Tiia Sihver.

13.45 – 14.45 Liiklusõnnetuses kannatanu õigused – vandeadvokaat Andres Aavik

14.45 – 15.45 Isikukahjude hüvitamine liikluskindlustuses – Eesti Liikluskindlustuse Fondi kindlustusdirektor Mait Mölder.

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 16.45 „Aasta Tegu Liikluses“ preemia üleandmine. Auhinnatseremoonia.

Registreerimine:

Reet Kukk
Liiklusohvrite Toetusfond
53954 694
reet.kukk@lotf.ee