Skip to main content

Foorum puuetega laste vanematele 27.02.2008

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ootab sügava ja raske puudega laste vanemaid ning hooldajaid 27. veebruaril 2008 kell 15.00 lastevanemate foorumile, mis toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Endla tn 59.
Foorumil saab informatsiooni sotsiaalteenuste, haridusasutuste ja nende poolt pakutavate võimaluste ning rehabilitatsiooniteenuste kohta. Lastevanematega kohtuma on kutsutud raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste ning rehabilitatsiooniteenuste osutajad.
See on hea võimalus esitada küsimusi ja saada vajalikku teavet.

http://www.tallinnakoda.ee/uudised/955

 

Päevakava:

14.30 Kogunemine, tervituskohvi

15.00 Avasõnad – Vahur Keldrima (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja)

15.05 2007. aastal lastevanematele läbiviidud küsitlusest. (Reet Rääk – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

15.20 Haridusasutuste poolt puudega lastele pakutavad teenused (Urve Raudsepp- Alt – Tallinna Haridusamet)

15.40 Lastele pakutavad sotsiaalteenused Tallinnas (Reet Rääk – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

16.00 Intervallhoid puudega lastele (Leena Auväärt – Tallinna Lastekodu)

16.15 Nädalalõpu päevahoiuteenus tööl käivate vanemate raske ja sügava puudega lastele (Agne Raudmees – Erivajaduste Inimeste Toetusühing Tugiliisu)

16.30 Isikliku abistaja teenus lastele (Jane Põdra – Erivajadustega Laste Nõustamiskeskus)

16.45 Laste päevahoiuteenus koolivaheajal (Kerti Kollom-Seidelberg – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

17.00 Võimalus tutvuda erinevate rehabilitatsioonimeeskondade esindajatega ja rehabilitatsiooniteenustega

Olete oodatud!

Lugupidamisega

Vahur Keldrima
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja