Skip to main content

Puudega last kasvatava pere ning lastekodulaste heaolu paraneb

02/21/2008

Tänasel valitsuse istungil kinnitati uued maksumused ja teenuse kuuhinnad lapsehoiuteenusele ja asenduskoduteenusele.

Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul on raske ja sügava puudega lapse kasvatamine raske töö. „Teenuse eesmärk on toetada lapsevanemat, kes soovib puhata või ennast täiendada. Samal ajal saab ta jätta oma lapse professionaalse hoidja hoole alla,” ütles minister.

„Asenduskoduteenust on aastaid osutatud lastekodu nime all. Selle eesmärk on see, et lapse elaks nagu tavalises peres ja tunneks ennast pere liikmena. Samas valmistatakse teda ka ette, et ta täiskasvanuna iseseisvalt toime tuleks,” lisas Maripuu.

http://www.sm.ee/est/pages/index.html

 

Mõlema teenuse eest maksab riik.

Määruse muudatustega tõstetakse lapsehoiuteenuse maksumust, asenduskoduteenuse maksumuse määra lapse kohta ning asenduskoduteenuse hinda alla 3-aastastele ja puudega lastekodulastele:

o Lapsehoiuteenuse maksumust tõstetakse 5800 kroonini (enne 2580 krooni). Samuti kaotatakse ära lapsehoiuteenuse tunnihinna määr, mis muudab teenuse kättesaadavuse paindlikumaks. Aluseks võetakse lapsehoidja kuutasu. Riik rahastab raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust.

o Asenduskoduteenuse maksimaalne maksumuse määr lapse kohta tõuseb 120 000 kroonini (enne 96 000 krooni) aastas. Uue maksumuse kehtestamisega muutub ka asenduskoduteenuse senine kalendrikuu hind, see tõuseb 8000lt kroonilt 10 000ni. Teenuse hinna muutusega saab tõsta kasvatajate palkasid 2 000 krooni võrra kuus, mis tagab selle, et lastekodudes on professionaalsed kasvatajad.

o Alla 3-aastastele ja puudega lastekodulastele tõuseb teenuse hind aastas 192 000 kroonini (enne 133 380 krooni). Kuna kehtestatakse uus maksimaalne maksumus, siis muutub ka senine riigi makstav hind kuu eest. Endise 11 115 krooni asemel hakatakse maksma 16 000 krooni. Teenuse hind tõuseb, kuna puudega lapsed vajavad rohkem kasvatajaid, neil on täiendavad kulud näiteks ravimitele, tallatugedele või mähkmetele, mida tervete laste puhul ei ole või on vähem.

Vabariigi Valitsuse määruse "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine" muutused jõustuvad tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.

2008. aasta riigieelarves on laste riiklikuks hoolekandeks 234 011 026 krooni. 2007. aasta eelarvest kantakse üle 5 506 136 krooni, kokku teeb see tänavu 239 517 163 krooni.

Lisainfo:

Palgad

Kasvatajate grupp 2007
Kasvatajate arv/ Palk 2008 Kasvatajate arv/ Palk
Vanemkasvataja 26 6940 26 8940
Kasvataja 156 5700 156 7700
Nooremkasvataja 208 5000 315 7000
Abikasvataja 286 4500 286 6500

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Laste arv hoolekandeasutustes 1 814 1 881 1 539 1 549 1 683 1621

Eli Lilles
Pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
Eli.Lilles@sm.ee  
www.sm.ee