Korduskutse (veel on vabukohti) Isikliku abistaja teenuse nõustajate koolitus

IAT nõustajate koolitus 11.- 13.04.2008
Projekti IAT- Sinu elamise võimalus- esimene koolitus

MTÜ Händikäpp kutsub teid osalema projektis Isikliku abistaja teenus – Sinu elamise võimalus, mida rahastab EV Sotsiaalministeerium.

Koolituse eesmärk on käivitada isikliku abistaja teenusega seotud isikute ja/või ühenduste võrgustik. Võrgustiku liikmete ülesanne on ühtlustada arusaama isikliku abistaja teenuse sisust ja parandada teenuse kättesaadavust üle Eesti.

Koolitusele ootame isikliku abistaja teenuse parandamisele ja arendamisele kaasa aidata soovivaid inimesi kõigist Eesti maakondadest. Need võivad olla näiteks isikliku abistaja teenuse kasutajad, isiklikud abistajad, teenuse pakkujad, sotsiaaltöötajad, puudega inimesed, ühenduste esindajad jne.

Koolitusel osalejad saavad põhjaliku ülevaate isikliku abistaja teenuse olemusest ja pakkumisest, samuti võrgustiku töö alustest. Koolitusel lepitakse kokku edasine ühine tegevuskava järgmiseks kaheksaks kuuks.
Projekti jooksul on nõustajate ülesanne tegeleda isikliku abistaja teenuse arendamisega oma piirkonnas ja osaleda teenuse üle-Eestilise arengukava väljatöötamisel. Vajadusel abistab nõustajaid MTÜ Händikäpp projekti meeskond.

Koolitusel osalemine ja transport Tartust Waide motelli on tasuta.
Transpordikulud Tartusse kompenseeritakse kokkuleppel kuludokumentide alusel.

Koolituse esialgne programm:
11.04.2008
Saabumine Waide motelli kell 13.30
Koolituspäeva teemad:
* Isikliku abistaja teenuse taust, sisu ja pakkumismudelid
* Seadusandlus
* Kogemused isikliku abistaja teenusega

12.04.2008
* Sarnase nõustamise alused
* Motivatsiooniteooriad
* Isikliku abistaja teenuse vajaduse hindamine
* Isikliku abistaja teenuse pakkumise korraldamine

13.04.2008
* Isikliku abistaja teenuse nõustajate võrgustiku loomine ja tegevuskava koostamine. Lahkumine kell 15.00

Koolituse viivad läbi MTÜ Händikäpp isikliku abistaja teenuse arendamise töögrupi liikmed ja EV Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Palume kõigil, kes soovivad sellel koolitusel osaleda, saata motivatsioonikiri (max. 1 lk) hiljemalt 2.04.2008 aadressil projekt@nukka.pri.ee .
Lisainformatsioon samal meiliaadressil või telefonil 7348 328, mob.
5203471 või www.handikapp.ee  

Projekti "Isikliku abistaja teenus – sinu elamise võimalus" toimkond