Uus tähendus naistepäevale.

Marianne Skardéus, Delta Kappa Gamma Rootsi allorganisatsiooni president, Urve Läänemets, Nõmme Gümnaasiumi inglise keele õpetaja.
Õpetajate Leht. 22. märts 2008

http://www.opleht.ee/Arhiiv/2008/21.03.08/koik.shtml

8.  märtsil avati Tallinna Rahvusraamatukogus Delta Kappa Gamma maailmaorganisatsiooni (Delta Kappa Gamma Society International) esimene Eesti allorganisatsioon. Rahvusvaheline organisatsioon ühendab kogu maailma naisõpetajaid ja -haridustöötajaid.

 

24 Eesti õpetaja liikmeks vastuvõtmise tseremoonia viis läbi Delta Kappa Gamma maailmaorganisatsiooni president dr Barbara Day, keda assistee­risid organisatsiooni laienemiskomitee esimees Marika Heimbach Saksa­maalt ja Rootsi allorganisatsiooni president Marianne Skardéus. Sündmuse erakordsus oli ilmne, sest uusi liikmeid oli tulnud tervitama 28 külalist Soomest, Saksamaalt, Suurbritanniast, Hollandist, Norrast, Rootsist ja USA-st.
Marianne Skardéus rõhutas oma kõnes, et märts on olnud tähenduslik Delta Kappa Gamma organisatsiooni levikul Euroopas. Aasta tagasi asutati allorganisatsioon Taanis Hjörringis. Marianne Skardéuse sõnul oli naistepäev sobivaim päev alustamaks tegevust Eestis. Kuuluvad ju organisatsiooni naistest haridustöötajad, keda ühendab soov ehitada sildu erialainimeste ja riikide vahel.

Eesti on üheksas liikmesmaa
Dr Barbara Day märkis, et Eesti on Delta Kappa Gamma üheksas liikmesmaa Euroopas ja kõik ootavad põnevusega, millega uued liikmed tegelema hakkavad. Ta soovitas kasutada organisatsiooni kõiki võimalusi liikmete suhtlemiseks ja professionaalseks enesearenduseks. Marika Heimbach väljendas rõõmu ühingu laienemise üle, nimetades 8. märtsi tähelepanuväärseks teetähiseks. Tutvustati teiste riikide allorganisatsioonide presidente ja külalisi.
Urve Läänemets andis lühiülevaate Eestist, maa keele, kultuuri ja haridu­se arengust. Ta tänas toetuse eest Anne-Mari Asker-Badersteni Stockholmi Eesti Koolist, Tiiu Vitsutit Tallinna USA saatkonnast ja Marianne Skardéust.
Tutvustati organisatsiooni eesmärke, toimus liikmete inauguratsioon, anti üle liikmemärgid ja roosid ning lauldi Delta Kappa Gamma laulu. Üritus lõppes buffet-lauaga ja õnnitlustega külalistelt. „Te andsite naistepäevale uue tähenduse,” ütles üks õpetaja pärast pidulikku sündmust.

Delta Kappa Gamma
ΔΚΓ – Delta Kappa Gamma maailmaorganisatsioon on naistest haridustöötajate organisatsioon, mis edendab oma liikmete professionaalset arengut ja püüdleb täiuslikkuse poole hariduses. 1929. aastal rajatud Delta Kappa Gamma, mis ühendab kogu maailma naisõpetajaid ja -haridustöötajaid, on kogu eksisteerimisaja jooksul püüdnud avardada kvalifitseeritud õpetajate koolitusvõimalusi kõikidel haridustasanditel ja aidata kaasa nende staatuse tõusule.
Delta Kappa Gamma peab oma ülesanneteks austada naisi, kes on näidanud silmapaistvaid tulemusi või potentsiaali selleks mis tahes haridusastmel, arendada õpetajate professionaalset huvitatust ja positsiooni haridustöötajatena, initsieerida ja toetada selliste seaduste vastuvõtmist, mis toetavad hariduse edendamist ja naistest haridustöötajate huve, anda välja stipendiume ja toetusi väljapaistvatele naispedagoogidele kraadiõpinguteks ja toetusi teiste riikide naispedagoogidele, stimuleerida oma liikmete isiklikku arengut ja professionaalset kasvu ning julgustada neid osalema sobivates tegevusprogrammides, informeerida oma liikmeid aktuaalsetest sotsiaalpoliitilistest, majandus- ja haridusteemadest, et osaleda aktiivselt globaalses ühiskonnas.
Liikmeks saadakse kutse alusel ja ühingusse kutsutakse need naispedagoogid, kelle panus haridusse ja töösaavutused on pälvinud tähelepanu ja tunnustuse.
Organisatsiooni rajaja Annie Webb Blanton sündis 19. augustil 1870 Houstonis Texases. Ta lõpetas ülikooli 1899. aastal bakalaureusekraadiga kirjanduses ja alustas 1900. aastal inglise keele õpetajana Põhja-Texases Dentonis. Annie Webb Blanton oli esimene naine, kes valiti Texase osariigi õpetajate assotsiatsiooni presidendiks. Selles ametis rajas ta fondi rahvakoolide arendamiseks ja oli esimene riigiametisse valitud naine.

Võidukäik Euroopas
Annie Webb Blantoni arvukas sõprade ja tuttavate ring, sihikindlus ning head juhiomadused viisid Delta Kappa Gamma kiirele laienemisele pärast 11. maid 1929. 1941. aastaks oli ühtekokku 80 Delta Kappa Gamma allorganisatsiooni 35 osariigis. Praegu on ühingul 125 000 liiget ja 79 allorganisatsiooni 16 riigis: USA-s, Kanadas, Costa Ricas, Mehhikos, Puerto Ricos, El Salvadoris, Guatemalas ja üheksas Euroopa riigis.
1970. a alustas Maria Pierce kontaktide loomist Euroopas. Esimesena ühines Norra 1970, teisena liitus Rootsi 1972. Neile järgnesid Soome 1974, Island 1975, Holland 1976, Suurbritannia 1977, Saksamaa 1992, Taani 2007. Algusest peale oli ühing jagatud neljaks regiooniks, millele lisandus Euroopa regioon 1998. a.
Kui Balti riigid said Euroliidu liikmeks, leiti, et ka neile tuleb anda võimalus liituda Delta Kappa Gamma maailmaorganisatsiooniga. Eesti kaasamisel oli initsiaator Rootsi, siinne allorganisatsioon kutsuti ellu tänu Anne-Mari Asker-Baderstenile ja Ma­-
rianne Skardéusele. 2007. a kohtu­sid nimetatud Rootsi kolleegid meie haridusministeeriumi esindaja Urve
Läänemetsaga, märtsis osalesid Meri-ke Saar ja Marge Kusmin Rootsi algorganisatsiooni konverentsil Umeås. Augustis aset leidnud Eesti naispedagoogide seminaril esines riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps. Novembris toimunud Delta Kappa Gamma Eesti allorganisatsiooni ettevalmistuskoosolekul koostati põhikiri, valiti president ja juhatus. Delta Kappa Gamma Eesti president on Anu Joon, sekretär Piret Tamm ja varahoidja Sirje Hellermaa.
Loodame uuest rahvusvahelisest organisatsioonist palju kasu Eesti hariduselule ja naispedagoogide professionaalsele arengule.