Eesti Naisteühenduste Ümarlaua pöördumine sotsiaalministri poole

Maret Maripuu.
Sotsiaalministeerium.
Gonsiori 29.
Tallinn 15027. 14.04.2008

Austatud sotsiaalminister

Austatud sotsiaalminister

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua naisorganisatsioonide hulgas on tekitanud tõsist hämmingut eelmisel nädalal ilmsiks tulnud fakt, et Teie poolt juhitud Sotsiaalministeerium on rahastanud portaali www.abort.ee  loomist.

Meis tekitab tõsist ohutunnet autorite väide, et portaal on "sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni leidmiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides. Samuti on portaal mõeldud abivahendiks abordieelses nõustamises."

Olles tutvunud portaali sisuga, peame kahetsusega tõdema, et see ei sisalda objektiivset ja tasakaalustatud informatsiooni iga naise jaoks äärmiselt isiklikul teemal nagu seda on rasedusest hoidumine ja teatud juhtudel raseduse katkestamine. Pigem on tegemist puhtakujulise ajupesuga, mis ei võitle ainult abordiõiguse vastu, vaid peab tütarlastes ja naistes tekitama süütunde pelgalt mõtte puhul pereplaneerimisest.
Kuidagi teisiti ei saa tõlgendada selliste tänapäevaste rasestumisvastaste vahendite nagu rasestumisvastased pillid, minipillid, SOS-pillid, emakasisesed spiraalid ja hormoonspiraalid, rasestumisvastased plaastrid, rasestumisvastased rõngad, süstitavad hormonaalsed vahendid ja implantaadid liigitamist abortiivide alla, mis "hävitavad juba alguse saanud inimelu". Et rasedus algab portaali autorite arvates munaraku viljastumise hetkest, tembeldatakse seega automaatselt lapsetapjateks kõik eelpool loetletud vahendeid kasutanud naised.
Ainult sel viisil on võimalik selgitada portaalis toodud väidet, et alates aastast 1955 on Eestis „… tapetud abordi läbi enam kui 1,5 miljonit inimest – selle numbri kõrval kahvatuvad kõik muud repressioonid, kaasa arvatud küüditamine.”

Kogu portaali ideestik näib pärinevat ülemöödunud sajandist või veelgi varasemast ajast, mil naises ei nähtud inimest vaid abivahendit rahvastiku taastootmiseks ja kasulikku majapidamisriista. Mõned tsitaadid portaalist:
„Eesti ühiskonnas on juba ammu hüljatud häbitunne, mis võis vallata naisi veel sada aastat tagasi, kui nad enne seaduslikku abielu lapseootele jäid. Siiski oli nende häbi põhjuseks eelkõige abieluväline suhe, mitte uus inimene, kelle olemasolu selle avalikuks tegi.
Kuigi inimese jaoks võib tõeliselt ülesehitav ja vastutustundlik seksuaalsuhe aset leida vaid mehe ja naise vahelises abielus (kui elukestvas, armastusele rajatud ja lastele avatud liidus)…”

Abordi õigusliku regulatsiooni käsitlevas osas „unustavad” portaali autorid teiste rahvusvaheliste lepete juures mainimata näiteks Naiste Diskrimineerimise Kõigi Vormide Likvideerimise Konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi dokumente, mis räägivad naiste õigustest ja reproduktiivsetest õigustest. Portaalis tsiteeritakse õigusakte valikuliselt ja kontekstist väljarebitult, seejuures kopeerib argumentatsioon Eesti Kirikute Nõukogu 2002. aastal õiguskantslerile abordi delegaliseerimiseks esitatud avalduses toodut.
Samal ajal kritiseerivad portaali autorid demagoogiavõtteid kasutades Eestis kehtivaid seadusi.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on seisukohal, et seni, kuni Eestis ei ole naistel reaalset kaitset psühholoogilise, füüsilise, majandusliku jm liiki vägivalla eest, kuni nende tööd väärtustatakse meeste omast rahaliselt veerandi võrra vähem, kuni riik ei suuda tagada kümnetele tuhandetele üksikemadele kohtu poolt lastele välja mõistetud elatisraha kättesaamist, on äärmiselt küüniline survestada naisi mitte kasutama rasestumisvastaseid vahendeid ja täielikult välistada abort.

Soovimatu rasedus ei ole sugugi alati naise teadmatuse ja hoolimatuse tagajärg ning enamikul juhtudel ei ole otsus rasedus katkestada naise jaoks kerge.
Siiski on rasedust puudutav otsus naise isiklik otsus. Enesemääramisõigus seoses raseduse säilitamise ja katkestamisega kuulub inimõiguste hulka. Igal lapsel on õigus sündida soovituna ja armastatuna.

Eesti on demokraatlik riik, kus Põhiseaduse kohaselt on kõigile isikutele tagatud südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Religiooni ja maailmavaadete suhtes neutraalne riik ei tohi toetada religioonist tulenevate põhimõtete pealesurumist neile ühiskonnaliikmetele, kellel on teistsugused põhimõtted. Seetõttu leiame, et maksumaksja raha ei tohi kasutada mistahes rühmituse religioossete või poliitiliste veendumuste propagandaks, nagu portaalis www.abort.ee on tehtud.

Teeme ettepaneku, et Sotsiaalministeerium distantseeriks end selgelt portaalist www.abort.ee ja taotleks domeeni nime muutmist, et ära hoida kallutatud info laiemat levikut.
Kaaluda võiks ka riiklikult rahastatud abordi temaatikat objektiivselt käsitleva infoportaali loomist nt Tervise Arengu Instituudi egiidi all.
Ühtlasi teeme ettepaneku tõhustada seksuaalharidust koolides, toetada enam objektiivset ja pädevat infot levitavate organisatsioonide nagu Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Naistearstide Selts jt tegevust ning teha nendega tihedamat koostööd.
Kõigil inimestel on õigus valida oma laste sündimise aeg ja laste arv nii, et iga laps oleks perekonda oodatud.

Lugupidamisega

Laine Tarvis
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eesistuja

Eha Reitelmann
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär

enu@enu.ee  
www.enu.ee  

ENÜ Sihtasutus
Narva mnt 25-410
Tallinn 10120