Skip to main content

[ELIL] PM: Hambaproteese hakatakse hüvitama ka töövõimetuspensionäridele

Töövõimetuspensionärid hakkavad hambaravihüvitist saama.
10.04.2008.
Muudatus maksab 80 miljonit krooni!

Hea uudis tänases Postimehes:
http://www.tarbija24.ee/100408/esileht/siseuudised/322993.php

 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega hakatakse hambaproteese hüvitama ka töövõimetuspensionäridele. Samuti kehtestatakse omaosalus meditsiiniseadmetele, see ei tohi ületada 50 protsenti seadme hinnast.
Eelnõu vastuvõtmisel laiendatakse hambaproteesihüvitise saajate ringi – hambaproteesidele kuluvat summat hakatakse hüvitama ka töövõimetuspensionäridele.

Praegu saavad hüvitist riiklikud vanaduspensionärid ja üle 63-aastased.

Sotsiaalminister Maret Maripuu sõnul tuleb töövõimetuspensionäre kohelda võrdselt vanaduspensionäridega.

«Eesti ligi 62 000 töövõimetuspensionäri vajavad toimetulekuks sarnaseid teenuseid kui vanaduspensionile jäänud. Hambaproteeside hüvitamine on kindlasti väga oluline teenus,» rääkis ta.

Sarnaselt ravimitega kehtestatakse erineva otstarbega meditsiiniseadmetele omaosalusmäärad, mis pannakse paika seaduses.

Seni olid need reguleeritud haigekassa ja müüjate vaheliste lepingutega. Meditsiiniseadme soodustus patsiendile võib olla 90% ja 50%.

Tavakasutaja vajab meditsiiniseadet näiteks haiguste jälgimiseks või vigastuste leevendamiseks.

Olulise muudatusena tekib välisriigis viibivatel haigekassa kindlustatutel õigus hooldus- ja lapsendamishüvitisele. Põhiliselt puudutab see välissaatkondade töötajaid, kes on kolinud teise riiki koos perega.

Praegu on välisriigis viibivatel kindlustatutel õigus hüvitisele ainult haiguse või vigastuse korral ning raseduse- ja sünnituse korral, aga puudub õigus saada hooldus- ja lapsendamishüvitist.

Vastavad summad on olemas haigekassa 2008. aasta eelarves: töövõimetuspensionäride hambaproteesi hüvitistele kulub täiendavalt 80 miljonit krooni aastas ning välisriigis viibivatele kindlustatutele hooldus- ja lapsendamishüvitisteks on planeeritud 148 000 krooni ja lapsenduslehtedele 46 000 krooni.

Meditsiiniseadmete osas seaduse rakendamine täiendavaid kulutusi kaasa ei too.