Skip to main content

ENÜ: Maret Maripuu vastus meie kirjale

Austatud Eesti Naisühenduste Ümarlaua esindajad!

Jagan täiesti teie muret seoses abort.ee portaaliga. Oleme ministeeriumis viimastel päevadel aktiivselt ka probleemiga tegelenud. Nõustun teiega, et portaali abort.ee sisu ei sisalda objektiivset ja tasakaalustatud informatsiooni rasedusest hoidumise ja raseduse katkestamise kohta.

Hasartmängumaksu Nõukogu eraldas tõepoolest ministeeriumile raha MTÜ-le Miikaeli Ühenduse Elukultuuri Instituudiga lepingu sõlmimiseks portaali abort.ee rajamiseks (Hasartmaksumängu Nõukogu 18. juunil 2007 (protokoll nr 135, otsus nr 308). HMN projekti taotlus vaadati sisulise poole pealt läbi tervishoiuosakonnas. Taotlusele hinnangu andmisel saime lähtuda sellest, mis taotluses kirjas oli. Taotluste puhul ei saa me lähtuda taotleja taustast. Taotluses toodud eesmärgid olid aktsepteeritavad („vahendada inimese lootelise areng ja abordi kohta teaduslikult korrektset informatsiooni, et inimestel, kes seisavad valiku ees, oleks võimalik langetada informeeritud otsus”; „portaal saab sisaldama vaid faktidel põhinevat informatsiooni, mitte arvamusi ega poliitilisi argumente” jne). Portaal lubati ehitada üles selliselt, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni kogumiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides ja abordieelse nõustamise käigus. Taotluses loodeti teha koostööd ka Naistearstide Seltsiga ning Seksuaaltervise Liiduga, mis oli taotluse menetlusel igati aktsepteeritav. Ühtlasi arvestasime ka taotluse juures olnud tuntud ühiskonnategelaste ja poliitikute toetuskirju portaali rajamiseks (rahvastikuminister Urve Palo, Unicef Eesti Elle Kull, Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees Enn Kirsman, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder, Rooma Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, TÜ vanemteadur Mihhail Lotman, Riigikogu liige Paul –Eerik Rummo).

Taotlus ei tekitanud hindajates paraku arusaamist, et portaalis hakatakse teaduslikult põhjendatud faktide asemel, mis annaks naisele otsuse langetamiseks lisateavet, rõhutama portaali autorite isiklikku seisukohta abordist kui tapmisest. Seega anti ministeeriumi poolt toetav hinnang taotlusele. Otsuse raha eraldada tegi HMN.

Kahjuks on riigi toetusena saadud raha eest tehtud portaalis eetiliste argumentide all hulgaliselt arvamusi, mida ei saa kuidagi käsitleda teaduslike faktidena (puudutavad abordi põhjendatust insesti, vägistamise, lootel diagnoositud puude, samuti peetunud või katkenud raseduste korral), ka meditsiiniliste argumentidena pakutu sisaldab tegelikult mitte fakte, vaid kellegi suhtumist teatud faktidesse.

Seega leiame, et portaalis toodud arvamused ei ole tasakaalus. Tegemist on väga ühekülgse lähenemisega abordi teemal ja seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites.

Tänaseks oleme saanud Eesti Seksuaaltervise Liidult kinnituse, et abort.ee tegijad pole nende poole koostööettepanekuga pöördunud. Reedel esitas MTÜ Miikaeli Ühenduse Elukultuuri Instituut ministeeriumile aruande toetuse kasutamise kohta. Selle põhjal oleme andnud sisulise hinnangu. Vajalik on veel juriidiline hinnang, peale mida saame planeerida edasised sammud MTÜ Miikaeli Ühenduse Elukultuuri Instituudi loodud portaali abort.ee osas.

Lugupidamisega,

Maret Maripuu