ENÜ: Pressiteade: Naisorganisatsioonid ja sotsiaalminister pole rahul portaaliga abort.ee

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud.

Pressiteade

16.04.2008

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) tunnustab sotsiaalminister Maret Maripuu kiiret reageerimist ENÜ nõudmisele selgelt distantseeruda Miikaeli Ühenduse portaalist abort.ee, et ära hoida kallutatud info laiemat levikut.

„Jagan täiesti teie muret seoses abort.ee portaaliga. Oleme ministeeriumis viimastel päevadel aktiivselt ka probleemiga tegelenud. Nõustun teiega, et portaali abort.ee sisu ei sisalda objektiivset ja tasakaalustatud informatsiooni rasedusest hoidumise ja raseduse katkestamise kohta,” vastas minister Maripuu ENÜ pöördumisele samal päeval.

ENÜ pöördus Sotsiaalministeeriumi poole soovitusega, et religiooni ja maailmavaadete suhtes neutraalne Eesti riik ei tohi toetada religioonist tulenevate põhimõtete pealesurumist ja kasutada maksumaksja raha mistahes rühmituse usuliste või poliitiliste veendumuste propagandaks.

Selle asemel tuleks riiklikult rahastada abordi temaatikat objektiivselt käsitleva infoportaali loomist, tõhustada seksuaalharidust koolides, toetada ja teha koostööd tasakaalustatud ja pädevat infot levitavate organisatsioonidega.

Minister tunnistas, et Hasartmängumaksu Nõukogu eraldas tõepoolest ministeeriumile raha MTÜ-le Miikaeli Ühenduse Elukultuuri Instituudiga lepingu sõlmimiseks portaali abort.ee rajamiseks, kuid kahjuks on riigi toetusena saadud raha eest tehtud portaalis hulgaliselt arvamusi, mida ei saa kuidagi käsitleda teaduslike faktidena ja meditsiiniliste argumentidena.

„Seega leiame, et portaalis toodud arvamused ei ole tasakaalus. Tegemist on väga ühekülgse lähenemisega abordi teemal ja seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites,” märkis Maripuu.

Täpsem informatsioon:

Laine Tarvis, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eesistuja

tel. 56 223718, e-post: laine.tarvis@mail.ee  

Eha Reitelmann, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär

Tel. 52 65927, e-post: eha.reitelmann@gmail.com  

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

——————————————————————————————————————————-
Hääletustulemused Riigikogus:

 

Hääletajad sooliselt:
Riigikogus on 21 naist, hääletamisel osales 12: 8 poolt, 3 vastu, 1 ei hääletanud.
Puudus 9 naist
Mehi kokku 80, hääletamisel osales 69 : 24 poolt, 40 vastu, 5 ei hääletanud Puudus 11 meest

Naistest puudusid pea pooled:
Ivi Eenmaa, Ene Ergma, Kristiina Ojuland, Tiina Oraste, Nelli Privalova, Mailis Reps, Evelyn Sepp, Ester Tuiksoo, Marika Tuus.