Olete oodatud sümpoosionile

“Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) bioloogilised omadused, sisaldus põllumajandussaadustes ja nende mõju inimese tervisele ning keskkonnale” 18.aprillil 2008. a. algusega kell 10 Euroülikoolis, Mustamäe tee 4, Tallinnas.

GMO- de kasvatamine ja kasutamine on Eestis muutunud aktuaalseks ja äratanud laialdast huvi.

Senini on probleemi selgitamisel esitatud ajakirjanduses vastakaid arvamusi.

Seetõttu on asjatundjate kohus tekkinud olukorras tõese teabe levitamine elanikkonna hulgas.

Sümpoosioni eesmärk on esitada ja arutada andmeid geneetiliselt muundatud organismide leviku kohta Eestis ja Euroopas, nende tootmise, tarbimise ja võimalike mõjude iseärasusi inimese tervisele ja keskkonnale.

Süpoosioni ettekanded :

1. Jüri Martin (Euroülikool) “Ettevaatuspõhimõtete rakendusi) – 10 min

2.Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor) “GMO kultuuride kasvatamine ja sellega seotud võimalikud riskid” – 40 min

3. Merike Kelve (TTÜ Geenitehnika Instituut) “GMO-de määramise probleemidest ja nende sisaldus toiduainetes” – 20 min

4.Anastasija Pertsjonok ( Eestimaa Looduse Fond) “Elu ümberdisainimine ja avalikkuse suhtumine: progressi takistamine või loomulik ettevaatus” – 20 min

Ettekannetele järgneb 1-tunnine arutelu.

Sümpoosioni lõpetamine kell 13.

Korraldajad:

MTÜ Harjumaa Naisliit

MTÜ Euroinfoühing

Kontakt: 5035269, e-mail: leiliutno@hot.ee